Tham dự Lễ khai trương có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương...; cùng hơn 500 phóng viên đưa tin trực tiếp và dự họp báo trực tuyến.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng và các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng.

Báo cáo về công tác tổ chức, vận hành Trung tâm báo chí đại hội, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí đại hội cho biết: Thực hiện nhiệm vụ được phân công, trong gần 1 năm qua, Ban Tổ chức Trung tâm Báo chí đã nỗ lực, tích cực triển khai, cụ thể hóa các nội dung công việc, tổ chức các hoạt động hướng tới bảo đảm phục vụ hiệu quả cho công tác tuyên truyền đại hội.

Đã tích cực, chủ động tham mưu công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền về đại hội; ban hành các văn bản để tổ chức, vận hành Trung tâm Báo chí; khai trương và vận hành hoạt động trang tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII", kênh thông tin chính thống, tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tiếp cận tài liệu, góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội và các thông tin liên quan đến đại hội...

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tại Lễ phát hành bộ tem bưu chính chào mừng Đại hội Đảng.
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ký phát hành bộ tem bưu chính.

Trung tâm Báo chí phối hợp với Trung tâm Hội nghị Quốc gia và các đơn vị liên quan, bố trí và bảo đảm tốt nhất các điều kiện; lắp đặt các trang thiết bị, đường truyền phục vụ yêu cầu phát thanh, truyền hình, truyền tin, viết tin cho gần 500 phóng viên, kỹ thuật viên của 191 cơ quan báo chí trong nước; hơn 60 phóng viên của 26 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tiếp và gần 100 phóng viên của 84 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tuyến, theo dõi và đưa tin về đại hội.

Thường trực Trung tâm Báo chí đã phối hợp với Tiểu ban Y tế tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế cũng như cán bộ tham gia phục vụ đại hội của Trung tâm Báo chí và Trưng bày sách báo.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng với các đại biểu tham quan khu triển lãm sách báo, tranh ảnh.

Cũng theo Giám đốc Trung tâm Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan lựa chọn, thẩm định và trưng bày sách, báo tại tầng 2 Trung tâm Hội nghị Quốc gia, trên diện tích 300m2 với sự tham gia của một số cơ quan báo, đài chủ lực và trên 30 nhà xuất bản, một số đơn vị phát hành xuất bản phẩm, với trên 2.000 tên sách tiêu biểu có chất lượng; được trưng bày theo 5 chủ đề và 5 mảng sách. Trong đó đáng chú ý có khu trưng bày riêng về sách điện tử với sự tham gia của 4 nhà xuất bản và 152 đầu sách điện tử.

Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Báo Nhân dân, Nhà xuất bản Thông tấn, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, hoàn thành việc in sách, sao chép phim làm quà tặng đại biểu dự đại hội. Bao gồm những đầu sách rất có giá trị như: "Hồ Chí Minh và 5 bảo vật quốc gia"; "Vững bước trên con đường đổi mới" của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng", "Việt Nam 35 năm đổi mới", "Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011" và một bộ phim 90 tập "Việt Nam biên niên sử truyền hình". Các đầu sách, phim được các đơn vị dành nhiều tâm huyết biên tập, vừa bảo đảm về nội dung và hình thức đẹp, trang trọng.

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an và Thiếu tướng Mã Duy Quân, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản CAND tham quan, kiểm tra khu trưng bày sách tại đại hội.
Gian trưng bày các ấn phẩm báo chí tại đại hội.

Thông tấn xã Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đơn vị khai trương Trưng bày ảnh "Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh", gồm 100 tấm ảnh tiêu biểu, lựa chọn trong số hàng bạn bức ảnh tư liệu quý của Thông tấn xã Việt Nam, giới thiệu toàn diện những thắng lợi, thành tựu to lớn của đất nước trên chặng đường đấu tranh oanh liệt chống ngoại xâm và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 91 năm qua từ khi Đảng ra đời ngày 3/2/1930.

Tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng và các đại biểu đã cắt băng khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng.

Quỳnh Vinh