Đó là phát biểu của ông Vũ Như Thăng - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Tài chính tại hội thảo "Đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng"  diễn ra trong khuôn khổ hội nghị APEC 2017, ngày 17-5, tại Ninh Bình. 

Hội thảo thu hút được sự tham gia của đại diện các tổ chức quốc tế có uy tín như Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế...  

Các đại biểu tham dự hội thảo. 
Ông Vũ Như Thăng cho biết thêm, trong những năm qua, sự tham gia của khu vực tư nhân trong đầu tư cơ sở hạ tầng ngày càng đóng vai trò quan trọng. Mô hình hợp tác công tư hay còn gọi là PPP đã đưa ra giải pháp giúp huy động vốn từ khu vực tư nhân đầu tư vào cơ sở hạ tầng. 

Theo đó, tại hội thảo này, các đại biểu sẽ tập trung đề cập và thảo luận đến các vấn đề như: tổng quan về tài chính cho cơ sở hạ tầng; các dự án PPP và cơ chế chia sẻ rủi ro trong các dự án PPP trong phần thứ hai; đa dạng hóa nguồn tài chính cho cơ sở hạ tầng và các công cụ giảm thiểu rủi ro sẽ được thảo luận trong phần thứ ba; phân bổ rủi ro và đầu tư cơ sở hạ tầng. 

Kết quả của Hội thảo sẽ được báo cáo lên Hội nghị quan chức tài chính Cao cấp (SFOM) diễn ra từ 18 đến 19-5, để xem xét và là đầu vào quan trong cho báo cáo lên Hội nghị Bộ trưởng Tài chính vào tháng 10.

Huyền Chi - Linh Bùi