Tới dự, có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Ngô Văn Dụ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ...

Toàn cảnh đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định, nhiệm kỳ qua, Vĩnh Phúc đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Kinh tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển ấn tượng; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai đồng bộ, luôn gương mẫu, đi đầu thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định, nhiệm kỳ qua, Vĩnh Phúc đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. 

Với phương châm” Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển”, đại hội lần này thực hiện 4 nội dung quan trọng là tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cấp ủy, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí đề nghị mỗi đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thực hiện tốt nội dung, chương trình đại hội đề ra.

Các đại biểu dự Đại hội quyên góp, chia sẻ với những khó khăn đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ.

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình đại hội. Báo cáo khẳng định những kết quả nổi bật và toàn diện mà Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém cần khắc phục, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu và những giải pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Lưu Hiệp