Thượng tướng Lê Qúy Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc dự, chỉ đạo Đại hội

Dự Đại hội có các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc...

Thứ trưởng Lê Qúy Vương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khắc phục mọi khó khăn, chủ động làm tốt công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tham mưu với Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an Trung ương trong công tác bảo đảm ANTT; quán triệt và triển khai nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về công tác bảo đảm ANTT, xây dựng, chỉnh đốn Đảng… Đặc biệt, Công an tỉnh đã sớm tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc triển khai nhiều biện pháp có tính cấp thiết trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, tham gia có hiệu quả công tác khoanh vùng, dập dịch phòng, chống dịch lây lan trên địa bàn tỉnh… được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Y tế, Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ điều tra làm rõ các vụ án đạt 86,8%, trong đó điều tra làm rõ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 100%. Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được tăng cường, không để xảy ra cháy lớn. Trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. Đã hoàn thành Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã tại 100% xã, thị trấn trong tỉnh.

Thứ trưởng Lê Qúy Vương tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong nhiệm kỳ, Công an tỉnh Vĩnh Phúc được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân, đảng viên, CBCS được các cấp khen thưởng.

Các đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Nguyễn Văn Trì tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Lê Qúy Vương và đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan cùng chúc mừng và biểu dương những thành tích đã đạt được của Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục quán triệt sâu sắc và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về bảo đảm ANTT, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND; coi trọng, nâng cao chất lượng các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, dự báo, đánh giá đúng tình hình để kịp thời tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, chính quyền địa phương ngăn chặn, xử lý kiên quyết, khôn khéo đối với các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ; không để hình thành “điểm nóng” về ANTT... Trước mắt, tập trung thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ các cấp trực thuộc tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Thứ trưởng Lê Qúy Vương, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trên lĩnh vực đấu tranh,  phòng, chống tội phạm, bảo đảm an toàn xã hội, Thứ trưởng Lê Qúy Vương yêu cầu, Đảng bộ Công an tỉnh quan tâm toàn diện các biện pháp công tác, từ tham mưu đến tổ chức thực hiện, phát huy vai trò nòng cốt để làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, điều tra tố tụng, có các giải pháp kéo giảm tội phạm, tập trung truy quyét các ổ nhóm tội phạm có tổ chức … Phát huy vai trò, hiệu quả công tác của các lực lượng ở cơ sở, tiếp tục củng cố Công an xã, phường; phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an chính quy với lực lượng quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT của địa phương; kịp thời giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở...

Đồng chí Thứ trưởng lưu ý, tiếp tục quan tâm xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh vững mạnh, Công an cấp huyện toàn diện, gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào sức mạnh của nhân dân để làm việc và chiến đấu; đồng thời, chú trọng thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ; cấp ủy, lãnh đạo đơn vị phải thực sự gương mẫu đi đầu trong chấp hành kỷ cương, kỷ luật công tác, nói đi đôi với làm, “lãnh đạo làm gương nhanh hơn mệnh lệnh”…


Minh Hiền