Tham dự buổi họp mặt có đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng; đồng chí Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Lê Phước Thọ, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; đồng chí Thượng tướng Nguyễn Phương Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; cùng dự có các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Quân khu 9 qua các thời kỳ...

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, dâng hương tại Tượng đài chiến thắng Quân khu 9.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các đồng chí lão thành cách mạng, tướng lĩnh, Anh hùng LLVTND; các đồng chí Ủy viên, cán bộ, chiến sỹ Quân khu 9 qua các thời kỳ; gia đình thương binh, bệnh binh; gia đình liệt sỹ, gia đình có công với nước trên địa bàn Quân khu 9.

 
Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài chiến thắng Quân khu 9.

Đồng chí Phó Chủ tịch nước mong muốn Đảng bộ và lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 9 thường xuyên củng cố, xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức; tăng cường bản chất giai cấp công nhân, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng trong mọi hoạt động của LLVT Quân khu. 

Các đại biểu tham dự buổi họp mặt.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự - quốc phòng của Đảng. Kết hợp chặt chẽ, hài hòa trên các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Xây dựng “Thế trận lòng dân” vững chắc, nhất là trên hướng chiến lược, trọng điểm; xây dựng LLVT Quân khu theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, tặng quà lưu niệm Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức lực lượng Bộ đội chủ lực, Bộ đội địa phương, ưu tiên bảo đảm quân số các đơn vị sẵn sang chiến đấu, đơn vị làm nhiệm vụ trên các địa bàn trọng điểm, nhất là tuyến biên giới và các đảo. 

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, cùng lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9.
Chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, cấp uỷ, chính quyền các địa phương, củng cố vững chắc nền Quốc phòng toàn dân, thế trận Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh nhân dân trên địa bàn…
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trước khi dự buổi họp mặt, các đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài chiến thắng Quân khu 9.                      

Văn Đức