Trong buổi sáng, các nhà lãnh đạo nền kinh tế APEC có phiên họp kín với chủ đề “Tăng trưởng sáng tạo, phát triển bao trùm và việc làm bền vững trong kỷ nguyên số”. 

Buổi chiều, các nhà lãnh đạo tiếp tục có phiên họp kín với chủ đề “Động lực mới thúc đẩy thương mại, đầu tư và kết nối khu vực. 

Trước đó một ngày (10-11), Phiên toàn thể cuộc Đối thoại giữa các nhà lãnh đạo kinh tế APEC với Hội đồng Tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC) diễn ra. Trong buổi đối thoại, 20 kiến nghị, trong đó có 4 ưu tiên của ABAC đã được gửi tới các nhà lãnh đạo APEC. 
Các nhà lãnh đạo nền kinh tế APEC chụp ảnh chung hôm 10-11
Các vấn đề mà những CEO hàng đầu thế giới và khu vực đã và tiếp tục đặt ra về các biện pháp thúc đẩy tự do thương mại, hội nhập khu vực; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp cận các nguồn tài chính, khoa học công nghệ và tiến bộ về kỹ thuật số... được định hình rõ nét hơn sau các cuộc thảo luận đỉnh cao này. 

Cuộc Đối thoại là sự kiện chính thức đầu tiên của các nhà lãnh đạo kinh tế APEC trong dịp Tuần lễ Cấp cao nhằm thúc đẩy trao đổi thực chất giữa các nhà lãnh đạo kinh tế APEC với cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực, góp phần triển khai những ưu tiên của hợp tác của APEC trong năm 2017, đặc biệt là thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực, tăng trưởng bền vững, bao trùm và sáng tạo, phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, hướng tới xây dựng Tầm nhìn APEC sau năm 2020. 


Nhóm PV APEC