Dự Hội nghị còn có đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cùng các đại biểu tham dự Hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, những đóng góp của MTTQ Việt Nam trong những năm qua và năm 2016 là rất to lớn và quan trọng. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà MTTQ các cấp đã đạt được; cảm ơn các tầng lớp nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đã nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, hưởng ứng, ủng hộ và nỗ lực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần làm nên những thành tựu chung của đất nước. 

Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn thừa nhận rằng, công tác Mặt trận cũng còn những hạn chế, bất cập. Phương thức vận động, tập hợp xây dựng khối đoàn kết toàn dân vẫn chưa theo kịp yêu cầu mới; các cuộc vận động, phong trào thi đua có nơi còn hình thức, chưa hiệu quả; vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân và giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận còn hạn chế. Hội nghị cần trao đổi thẳng thắn, nghiêm túc, chỉ rõ những khuyết điểm, tồn tại và điều quan trọng hơn là bàn các giải pháp để khắc phục có hiệu quả.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, năm 2017 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, là năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của MTTQ Việt Nam. Toàn Đảng, toàn dân đang có khí thế mới; cả hệ thống chính trị đang vào cuộc, có được sự đồng thuận cao trong xã hội. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Dịp này, UBTWMTTQ Việt Nam trao tặng danh hiệu thi đua cho UBMTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2016. 

Văn Đức – Trần Lĩnh