Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đồng chí Trần Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài THVN; đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN, đồng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị sơ kết.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ: Hơn 2 năm triển khai Chương trình phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng giữa Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam với Đài TNVN và Đài THVN  đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. 

Thời lượng phát sóng các chương trình tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng trên các kênh của Đài TNVN, Đài THVN được tăng lên và chất lượng ngày càng tốt hơn. 

Qua đó đã góp phần thông tin, tuyên truyền kịp thời, toàn diện về truyền thống, bản chất, chức năng, nhiệm vụ, hình ảnh, hoạt động của QĐND Việt Nam đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, kiều bào ta ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế; nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực bảo vệ Tổ quốc cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế, vai trò nòng cốt của hai cơ quan báo chí trọng yếu của quốc gia trong việc tuyên truyền đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng.

Tổng Giám đốc Đài Truyền Hình Việt Nam Trần Bình Minh và Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ khẳng định, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp thường xuyên hơn nữa với Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và các cơ quan, đơn vị, các cơ quan báo chí Quân đội để xây dựng, phát sóng các chương trình tuyên truyền về quân sự, quốc phòng thực sự có chất lượng, tạo sức lan toả lớn, có ý nghĩa cổ vũ, động viên và phát huy sức mạnh của toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhân dịp này, 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, đối ngoại quốc phòng đã được nhận Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Xuân Mai