Trước đó vào chiều 15/10, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. Cũng tại phiên họp này đồng chí Trần Tiến Hưng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đồng chí Trần Thế Dũng - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã bầu đồng chí Hà Văn Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính Hà Tĩnh giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lý Hùng