Trong chương trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, trên tinh thần tập trung, dân chủ và đoàn kết, vào chiều 15/10, đại biểu dự Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu 48 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khoá XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Ngô Thanh Danh được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Nông khoá XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Tại kỳ họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII đã biểu quyết bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông  khóa XII gồm 15 đồng chí. Bầu Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Cũng tại kỳ họp thứ nhất, đồng chí Ngô Thanh Danh được Ban Chấp hành Tỉnh ủy Đắk Nông khóa XII, tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy; hai đồng chí Nguyễn Đình Trung và Lưu Văn Trung được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Võ Đình Tín được tín nhiệm bầu Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông, nhiệm kỳ 2020-2025.

Văn Thành