Sáng 16/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bước sang ngày làm việc thứ hai. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa XI đã bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí.

Đồng chí Trần Đức Quận được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy; Đồng chí Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Đình Văn, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

Đồng chí Trần Đức Quận, SN 1967, quê huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng; Có trình độ chuyên môn Thạc sỹ Luật.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng bước sang ngày làm việc thứ hai

Cũng tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa mới đã bầu ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 đồng chí. Đồng chí Đặng Đức Hiệp, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khóa XI.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu 17 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 1 đại biểu đương nhiên là đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa X. 

Khắc Lịch