Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên khóa XVII gồm 15 đồng chí, trong số đó đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phạm Đại Dương tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

Đồng chí Cao Thị Hòa An, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và đồng chí Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. 

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí do đồng chí Đặng Lê Tiến, Bí thư huyện ủy Tuy An giữ chức Chủ nhiệm. Trước đó, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 49 đồng chí.

Đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội

Trong sáng ngày 16/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ bế mạc.


Hữu Toàn