Theo tin từ Bộ Ngoại giao, cuộc họp IPEG 44 diễn ra trong 2 ngày 18 và 19 tháng 2, do Cục Sở hữu trí tuệ chịu trách nhiệm chủ trì. Hiện đã có 106 lượt đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC đăng ký  tham dự. Đoàn Việt Nam gồm 7 thành viên do ông Lê Ngọc Lâm, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ làm Trưởng đoàn.
Nha Trang là thành phố đăng cai các hoạt động đầu tiên của năm APEC 2017. ảnh: APEC

Nội dung chính của cuộc họp là về: tăng cường đối thoại về chính sách sở hữu trí tuệ và thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường tính hiệu quả của hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ, thực hiện Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Hiệp định TRIPS của WTO); nỗ lực triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động tập thể (CAP) về sở hữu trí tuệ nhằm đạt các mục tiêu Bogor của APEC về tự do hóa thương mại và đầu tư vào năm 2020.

Việc phát triển nguồn nhân lực về sở hữu trí tuệ cho các nền kinh tế đang phát triển và chậm phát triển; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền quảng bá nâng cao nhận thức của công chúng về sở hữu trí tuệ; khuyến khích sử dụng, khai thác và thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ cũng sẽ được đưa ra bàn thảo.

Dự kiến trong 2 ngày nhóm họp, đoàn Việt Nam sẽ có 2 bài trình gồm: quy trình xử lý đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo hệ thống Madrid tại Cục Sở hữu trí tuệ; và hoạt động đổi mới, sáng tạo của Việt Nam.

Bên lề Cuộc họp IPEG 44, Đoàn Việt Nam sẽ có các cuộc họp song phương với một số nền kinh tế thành viên (Hàn Quốc, Mỹ…) để bàn kế hoạch hợp tác song phương về sở hữu trí tuệ trong thời gian tới.

H.Chi