Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh phát biểu khai mạc

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã khẳng định như vậy tại Hội nghị APEC về Thương mại và Sáng tạo đã diễn ra sáng 19-5 tại Hà Nội.

Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, đổi mới sáng tạo, nhìn chung được  hiểu là “cải thiện hoặc tạo ra các sản phẩm, quy trình, dịch vụ, mô hình kinh doanh và tổ chức” được kỳ vọng trở thành động lực chính của tăng trưởng kinh tế nhờ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, nói rộng hơn, tăng cường lợi thế và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế. 

Hiện các thành viên APEC đang nỗ lực hết mình theo đuổi đổi mới sáng tạo nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng bền vững và sáng tạo. Năm 2014, các Nhà Lãnh đạo APEC đã ra Tuyên bố APEC về Phát triển sáng tạo, Cải cách và Tăng trưởng  kinh tế; tạo thuận lợi chuyển giao, phổ biến và thương mại hóa công nghệ; thúc đẩy sử dụng và thương mại hóa sở hữu trí tuệ và đảm bảo thực thi luật về quyền sở hữu trí tuệ; cải thiện môi trường đổi mới sáng tạo, v.v.

Chiến lược APEC 2015 về Củng cố Tăng trưởng Chất lượng một lần nữa tái khẳng định đổi mới sáng tạo là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế trong khu vực.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị APEC về Thương mại và Sáng tạo lần này nhằm chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy thương mại và đổi mới sáng tạo giữa các nền kinh tế thành viên APEC hướng tới tăng trưởng và phát triển bền vững; tạo ra cơ hội đối thoại cởi mở thẳng thắn giữa các Bộ trưởng phụ trách thương mại APEC với đại diện giới doanh nghiệp về thúc đẩy thương mại và sáng tạo; cũng như xem xét các hoạt động APEC có thể tiến hành nhằm thúc đẩy tăng trưởng đổi mới sáng tạo trong khu vực. 

Hội nghị bao gồm nhiều phiên thảo luận chuyên sâu về nhiều vấn đề liên quan đến Thương mại và Sáng kiến như: Những xu hướng phát triển của Sáng kiến; Vai trò của các chính sách thương mại, Chuyển giao công nghệ và Thương mại hóa…Trong khuôn khổ Hội nghị cũng sẽ diễn ra Đối thoại giữa các Bộ trưởng phụ trách thương mại với cộng đồng doanh nghiệp.

Duy Tiến