Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Đoàn giám sát làm việc với Hà Nội để tìm hiểu hiệu quả của cơ chế chính sách hiện hành, quá trình triển khai thực hiện cũng như những khó khăn, hạn chế trong thực tiễn, từ đó chỉ ra nguyên nhân, đề xuất kiến nghị để thực hiện Luật được tốt hơn. Trước đó, Đoàn đã thực hiện giám sát tại 2 quận Ba Đình, Hoàng Mai.

Báo cáo của UBND TP Hà Nội cho thấy, qua triển khai, TP còn một số khó khăn, hạn chế. Trong đó nổi bật là việc còn có sự thiếu đồng bộ, chồng chéo giữa các luật, như Luật Đầu tư và Luật Đất đai về nội dung liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư. Quy định về các dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất chưa rõ ràng. Việc xác định giá đất cụ thể của một số dự án còn nhiều vướng mắc...

Từ việc xác định khó khăn, hạn chế như trên, UBND thành phố đã có những kiến nghị, góp ý với Đoàn giám sát để đóng góp vào quá trình xây dựng, sửa chữa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan... UBND TP cũng đưa ra một số kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ.

Trong đó, TP kiến nghị sửa đổi một số quy định của Luật Đất đai; nghiên cứu đẩy nhanh quy trình, thủ tục thẩm định dự án để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, sớm triển khai dự án đưa vào hoạt động, phát huy hiệu quả đầu tư... Hà Nội cũng đề xuất điều chỉnh một số nội dung Luật và các văn bản hướng dẫn Luật phù hợp với tình hình thực tiễn phát triển của TP; xây dựng cơ chế đặc thù với các dự án xây dựng, cải tạo chung cư cũ...

NY