Ngoài ra, Bộ NN&PTNT cũng cho biết, năm 2017, bình quân tiêu chí/xã cả nước tăng thêm tối thiểu 0,5 tiêu chí/xã so với năm 2017; giảm số xã đạt dưới 5 tiêu chí xuống dưới 60 xã. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đánh giá: Nhiều tỉnh, TP đã vận dụng sáng tạo, chủ động ban hành các cơ chế chính sách đặc thù, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Điển hình như các tỉnh Hà Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… đã có cơ chế hỗ trợ trực tiếp xây dựng nông thôn mới ở cấp thôn, bản, ở những vùng khó khăn. Cả nước đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, số lượng chuỗi nông sản an toàn tăng 78 chuỗi so với năm 2016. Kinh tế hợp tác có bước phát triển rõ rệt.

Tổng vốn ngân sách xây dựng nông thôn mới trong 3 năm 2016-2018 là gần 24.000 tỷ đồng.

Số HTX nông nghiệp tăng thêm 1.275 đơn vị. Trong năm 2018, Bộ NN&PTNT sẽ ưu tiên thúc đẩy hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là sản xuất nông nghiệp sạch-an toàn, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn để tăng thu nhập người dân nông thôn bền vững.

Để thực hiện thành công các mục tiêu đề ra trong năm 2018, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiến nghị Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương do nguồn bổ sung đợt 2 năm 2017 chậm giao cho các bộ, ngành; ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện các nhiệm vụ.

Ngoài ra, Bộ NN&PTNT cũng đề nghị bổ sung vốn ngân sách Trung ương (khoảng 4.000 - 5.000 tỷ đồng) năm 2018 để giúp các địa phương có nguồn lực thực hiện các mục tiêu, đồng thời giảm bớt áp lực ngân sách Trung ương các năm tiếp theo. Được biết, kế hoạch tổng vốn ngân sách trong 3 năm 2016-2018 là gần 24.000 tỷ đồng, chiếm 37,8% tổng vốn cả giai đoạn 5 năm.

Diệp Linh