Đón tiếp và tham dự buổi làm việc với đoàn có ông Y Giang Gry Niê KNơng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Y Dec H’Dớk, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh Đắk Lắk, trong năm 2017, việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh. Đại bộ phận nhân dân tin tưởng, đồng tình, tích cực hưởng ứng phong trào “Đắk Lắk chung tay xây dựng nông thôn mới”. 

UBND tỉnh đã ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2017-2020 và Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Các mô hình phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết giá trị gắn chương trình xây dựng nông thôn mới với tái cơ cấu ngành nông nghiệp ngày càng được quan tâm và bước đầu đạt hiệu quả.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn còn 1 số hạn chế, như: Kinh tế hộ nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ trọng cao, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất nông nghiệp hàng hoá quy mô lớn; giá một số mặt hàng nông sản, chăn nuôi chủ đạo của tỉnh bị xuống thấp, làm ảnh hưởng đến thu nhập, do vậy việc huy động nguồn lực trong dân còn hạn chế...

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, tỉnh Đắk Lắk có nhiều lợi thế để phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, nhưng hiện nay việc đổi mới mô hình hợp tác xã và tổ hợp tác còn chậm; kinh tế chủ yếu là kinh tế hộ; tình trạng an ninh trật tự tại một số vùng nông thôn vẫn còn diễn ra. 

Để hoàn thành mục tiêu đạt 39 xã nông thôn mới với bình quân 12,6 tiêu chí/xã, tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu những xã khó khăn; đẩy mạnh phát triển sản xuất, thay đổi tư duy làm kinh tế để tăng thu nhập, cải thiện đời sống của người dân nông thôn. Đồng thời, các địa phương cần thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội…

Về tiêu chí đảm bao an ninh trật tự, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị Công an tỉnh rà soát, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ công an xã để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay.
Văn Thành