Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tham luận tại Đại hội, bà Trần Thị Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, trong 5 năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã nỗ lực phát huy và đã cùng hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, tập hợp khối đại đoàn kết tích cực thi đua, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. 

Nổi bật là những cách làm mới, phù hợp như: Thực hiện Phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2016 - 2020, MTTQ và các tổ chức thành viên đã làm tốt công tác vận động nhân dân tự nguyện đóng góp vốn, hiến đất, cây trồng, ngày công…để làm đường giao thông nội đồng, đường giao thông nông thôn, đường liên ấp, xây dựng các công trình phục vụ cho cộng đồng dân cư… 
Bà Trần Thị Hồng Hạnh phát biểu tham luận tại Đại hội.

Kết quả, đã vận động người dân nông thôn đóng góp 58.458 ngày công, hiến 67.275m2 đất  cho giao thông nông thôn; đóng góp 61 tỷ đồng cho Quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh. Đồng thời vận động cộng đồng dân cư đóng góp số tiền 2.247 tỷ 159 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 15,66% trên tổng số vốn thực hiện giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh).

Cùng với việc tuyền truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế, MTTQ các cấp đã tăng cường huy động tối đa các nguồn lực đóng góp hỗ trợ cho công tác an sinh xã hội, chăm lo kịp thời, đầy đủ các chính sách, chế độ cho các đối tượng người có công, đối tượng xã hội, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và công nhân lao động trên địa bàn tỉnh theo phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau". Chất lượng cuộc sống của các tầng lớp nhân dân được nâng lên, với thu nhập bình quân đầu người đạt 155,7 triệu đồng vào năm 2020, vượt 109,2% so với nghị quyết đề ra.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên phát biểu tham luận tại Đại hội.

Trong 5 năm qua, thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ với Công an và các ngành chức năng tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đã xuất hiện nhiều phong trào, mô hình sáng tạo, tự quản trong nhân dân như: Câu lạc bộ (CLB) Chủ nhà trọ tự quản về an ninh trật tự, CLB phòng chống tội phạm, "Camera giám sát an ninh"; "Ánh sáng an ninh nông thôn", "Tổ tự quản an toàn giao thông",… với trên 200 phong trào, mô hình trong toàn tỉnh. Từ đó góp phần vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu dân cư và trên địa bàn tỉnh, không để bị động bất ngờ, ngay cả những thời điểm tình hình phức tạp xảy ra ở một số địa phương lân cận, đã góp phần tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển.

Truyền thống đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh được xem là một trong ba giá trị cốt lõi của Bình Dương. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên cùng cấp và các ngành liên quan thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần củng cố nền tảng xã hội, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020, các nhiệm vụ chính trị và Chương trình đột phá của tỉnh đã đề ra, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Phát triển tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp

Bà Trương Thị Bích Hạnh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, đến tháng 6/2020, Công đoàn các cấp đã thành lập thêm được 1.600 Công đoàn cơ sở (CĐCS), tăng thêm gần 200.000 đoàn viên CĐ, có 95% đơn vị, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước sử dụng 30 lao động trở lên có tổ chức Công đoàn, tỷ lệ đoàn viên trong các doanh nghiệp có CĐCS đạt 92,37%. Đồng thời, toàn tỉnh có 3.719 CĐCS, với 764.416 đoàn viên CĐ/827.494 công nhân lao động, đứng thứ hai cả nước về số lượng đoàn viên CĐ. Trong đó, có 2.956 CĐCS các doanh nghiệp, chiếm 79,48% tổng số CĐCS toàn tỉnh, đoàn viên CĐ trong khu vực doanh nghiệp chiếm 94,8%.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh của các cấp Công đoàn tiếp tục có những đổi mới tích cực. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu phát triển Đảng được quan tâm. Trong giai đoạn 2015-2020, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã giới thiệu 8.118 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng bồi dưỡng, đã có 3.516 đoàn viên Công đoàn ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có 405 đoàn viên ưu tú là công nhân trực tiếp sản xuất, chiếm 11,5% tổng số đảng viên được kết nạp. Các cấp Công đoàn trong tỉnh đã chủ động tập hợp nhiều ý kiến của đoàn viên, công nhân lao động tham gia góp ý xây dựng chính sách pháp luật và xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, hoạt động Công đoàn được tiến hành chủ yếu ở khu vực ngoài nhà nước, nơi hầu hết không có tổ chức Đảng, để thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới là thách thức đối với tổ chức Công đoàn và hệ thống chính trị của địa phương. Vì vậy, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tiến trình hội nhập quốc tế, trong đó xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam lớn mạnh là nhiệm vụ quan trọng.

Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tiếp tục bám sát địa bàn, sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, dự báo tình hình để tham mưu, đề xuất cấp ủy, phối hợp với chính quyền, đoàn thể thực hiện tốt nhất vai trò, trách nhiệm đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động và là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Bảo đảm an ninh trật tự

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên – Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội đạt được của địa phương trong 5 năm qua có sự đóng góp, vai trò phục vụ quan trọng của công tác bảo đảm an ninh trật tự của toàn lực lượng Công an tỉnh dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc quan điểm "An ninh chủ động, quốc phòng từ xa" trong công tác nắm tình hình, công tác quản lý đối tượng; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện ngăn chặn các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập ở địa phương, đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và chính quyền địa phương. 

Tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các loại đối tượng gián điệp của cơ quan đặc biệt nước ngoài, kịp thời bóc gỡ, quản lý các đối tượng nghi vấn là đầu mối của các cơ quan đặc biệt nước ngoài. Nắm tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết nhanh chóng, kịp thời các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, tồn đọng kéo dài; phòng ngừa, đấu tranh với số đối tượng phản động, số đối tượng cơ hội chính trị lợi dụng khiếu kiện để xuyên tạc, kích động các hoạt động chống đối. 

Làm tốt công tác tranh thủ chức sắc trong các tôn giáo, người có uy tín để thực hiện đại đoàn kết dân tộc. Điểm nổi bật là với việc triển khai, vận hành sáng tạo cơ chế Ban Chỉ huy thống nhất, đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt các phương án bảo đảm an ninh, trật tự ở các khu, cụm công nghiệp, phát hiện, xử lý kịp thời các thông tin, tình huống về an ninh, trật tự, không để xảy ra bị động, bất ngờ hoặc hình thành "điểm nóng".

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Lực lượng Công an đã thực hiện tốt công tác nắm tình hình, phối hợp các ban, ngành làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm, kết hợp chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội; kiềm chế, kéo giảm 32,09% số vụ phạm pháp hình sự xảy ra so với nhiệm kỳ trước, tỷ lệ điều tra khám phá đạt 91,77%. 

Tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, qua đó tội phạm về kinh tế được phát hiện tăng 17,8%, phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, vi phạm quy định về quản lý đất đai có ảnh hưởng đến dư luận xã hội; tội phạm về ma túy được phát hiện tăng 25,99%; vi phạm pháp luật về môi trường được phát hiện tăng 107,5%; nhiều đường dây, tổ chức, băng nhóm tội phạm được phát hiện, triệt xóa, nhất là tội phạm liên quan đến tín dụng đen (được Bộ Công an đánh giá là địa phương đi đầu cả nước về xử lý loại tội phạm này); nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng được điều tra khám phá nhanh đã tạo sự đồng tình, ủng hộ của dư luận và nhân dân.

Với những kết quả đạt được trên nhiều lĩnh vực nêu trên, đã tạo cho địa phương có được môi trường an ninh xã hội ổn định, trật tự công cộng, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo niềm tin cho người dân, doanh nghiệp yên tâm làm ăn, sinh sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Thời gian tới, tỉnh Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển đô thị và công nghiệp - dịch vụ chất lượng cao, phấn đấu trở thành thành phố thông minh, giàu đẹp. Dự báo dân số cơ học sẽ tiếp tục tăng, tạo áp lực cho địa phương trong quản lý dân cư, an sinh xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự; tình hình tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai, an ninh kinh tế, an ninh công nhân, an ninh tôn giáo, dân tộc, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, các khu, cụm công nghiệp còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá với nhiều thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm, manh động, nhất là trên không gian mạng.

Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả quan điểm "An ninh chủ động", tổ chức tốt công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình tác động đến an ninh của địa phương, đặc biệt là lĩnh vực an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng - văn hóa và an ninh xã hội để làm cơ sở tham mưu các giải pháp bảo đảm trên địa bàn; nắm chắc tình hình hoạt động của bọn phản động, đối tượng cơ hội chính trị, cực đoan trong tôn giáo, dân tộc, kiểm soát chặt chẽ không để hình thành công khai tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn. 

Bên cạnh đó, chú trọng làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", thực hiện phương châm "chủ động phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính"; tiếp tục phối hợp với các ngành để quản lý công nhân, học sinh, sinh viên, không để bị lôi kéo tham gia biểu tình, gây rối, chống đối chính trị; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, các vụ việc phức tạp, các tranh chấp, khiếu kiện phát sinh sinh theo phương châm 4 tại chỗ, không để xảy ra tụ tập đông người, không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động hình thành "điểm nóng", bạo loạn, khủng bố, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

Chiều 14/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương tiến hành bầu Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, Đoàn Chủ tịch đã thông qua báo cáo về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI và tiến hành họp thảo luận nhân sự. Qua thảo luận, đa số các đại biểu đều thống nhất với nội dung của đề án nhân sự về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã biểu quyết số lượng và thống nhất số lượng ứng cử BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI là 54 đồng chí.

Kết quả, có 49 đồng chí trúng cử vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu đối với chức danh Bí thư Tỉnh ủy khóa XI. BCH Đảng bộ tỉnh khóa mới họp Phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy Ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI.

Sáng mai 15/10, Đại hội bước vào ngày làm việc thứ 3 – cũng là phiên bế mạc Đại hội.  Đại hội sẽ báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI; tiến hành Bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thông qua nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.​

Nhóm PV