Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; đại diện Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Ban Dân vận, Ban Kinh tế, Ban Nội chính Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng...

Đồng chí Võ Văn Thưởng đến dự và chỉ đạo Đại hội
Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương khẳng định với sự quyết tâm của Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh, Bình Dương đã vượt qua khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tỉnh đã tận dụng được thời cơ để sớm phục hồi kinh tế, tiếp tục giữ vững sự ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương phát biểu khai mạc Đại hội
Đồng chí Võ Văn Thưởng và lãnh đạo tỉnh Bình Dương tham quan khu trưng bày hình ảnh Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương qua các thời kỳ
Đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước đến dự Đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI là Đại hội "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", sẽ đánh dấu bước ngoặt đưa tỉnh chuyển sang thời kỳ phát triển mới: nhanh hơn, toàn diện hơn, bền vững hơn; phát huy tinh thần đoàn kết, sự năng động, sáng tạo; quyết tâm phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương ngày càng hiện đại, giàu đẹp, văn minh và là thành phố thông minh trong tương lai.

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết nhiệm kỳ 2015 - 2020 tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,35% năm, tỷ lệ điều tiết ngân sách về Trung ương đứng thứ 3 cả nước. Các chỉ tiêu xã hội cũng đạt được kết quả khả quan trong giáo dục và y tế. Đáng chú ý về việc làm và thu nhập của người dân, mỗi năm giải quyết việc làm cho 46.500 lao động. Đến nay, Bình Dương không còn hộ nghèo theo tiêu chí của Trung ương và còn dưới 1% tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương báo cáo tại Đại hội

Báo cáo chính trị xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 Bình Dương phấn đấu thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 9 tỷ đô la Mỹ. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, hàng năm phấn đấu kiềm chế, kéo giảm từ 3 - 5% số vụ phạm pháp hình sự. Tiếp tục kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương), giảm số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy nổ, kéo giảm số vụ cháy nổ lớn…

Đồng thời, thực hiện 4 chương trình đột phá gồm: Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, đảng viên, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghiệp và đô thị; Phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, gắn với phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hoá, quốc phòng, an ninh… của Bình Dương nhiệm kỳ 2015 – 2025; đồng tình với mục tiêu và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương trong 5 năm tới.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tuy nhiên, đồng chí Võ Văn Thưởng cho biết những thành quả đạt được của Bình Dương chưa tương xứng với tiềm năng, kỳ vọng và lợi thế của tỉnh. Do đó, đồng chí nhấn mạnh một số giải pháp trong nhiệm kỳ tới để Đảng bộ tỉnh tập trung thực hiện. Đó là tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp chiến lược, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên cơ sở ứng dụng các thành tựu kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng phát triển các ngành có hàm lượng khoa học công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn; phát triển mạnh nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng đồng bộ kết nối với TP Hồ Chí Minh và các địa phương. 

Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, tạo đột phá mạnh mẽ trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, khơi dậy lòng yêu nước, ý thức tự lực, tự cường. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; thực hiện tốt chính sách đối với người có công, người khó khăn, yếu thế trong xã hội. Tăng cường kỷ luật quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy tổ chức, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Kiểm tra, giám sát ở những khâu, lĩnh vực, địa bàn phát sinh tiêu cực; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể xã hội.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đề nghị Đại hội lựa chọn những đồng chí tiêu biểu có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật cao, bản lĩnh tiên phong, gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết trong toàn Đảng bộ; dám hy sinh vì lợi ích của Đảng, của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. 


Nguyễn Cảnh