Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 22 đến 24-5-2018, tại Hội trường Bộ Quốc phòng. Tham dự Đại hội có 605 đại biểu, trong đó có 370 đại biểu chính thức và 235 khách mời.

Tại buổi gặp mặt, Thượng tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng đã thông báo kết quả phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Quân đội, giai đọan 2013-2018; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của phong trào công nhân, hoạt động công đoàn Quân đội giai đoạn 2018-2023; các hoạt động chính diễn ra trong thời gian tiến hành Đại hội.

Đại tá Nguyễn Văn Tín, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn chủ trì buổi gặp mặt.

Thông tin tại cuộc gặp mặt báo chí nêu rõ: Trong 5 năm qua, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong Quân đội đã có bước phát triển mới, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thông qua các phong trào thi đua, các đoàn viên công đoàn Quân đội đã có hơn 3.000 công trình, sáng kiến và hơn 9.000 đề tài sản phẩm có giá trị làm lợi gần 3.000 tỷ đồng. 

Các sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được ứng dụng, phát huy hiệu quả, góp phần giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong sản xuất, sửa chữa vũ khí, khí tài, trang bị, nâng cao hiệu quả sử dụng vũ khí, phương tiện kỹ thuật quân sự trong huấn luyện sẵn sáng chiến đầu, giảm chi phí, làm lợi cho ngân sách quốc phòng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong... những năm qua.

Xuân Mai