Tới dự Đại hội có Thiếu tướng, GS.TS Lê Minh Hùng, Phó Giám đốc Học viện ANND...

Trong nhiệm kỳ vừa qua 2013 - 2017, Công đoàn Học viện ANND đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm lo cho người lao động, bám sát nhiệm vụ chính trị Học viện. Công đoàn Học viện đã phát động các phong trào thi đua lao động giỏi với nội dung và hình thức phù hợp với từng khối Công đoàn. 

Qua mỗi phong trào đã góp phần nâng cao kỷ luật lao động, ý thức trách nhiệm của mỗi đoàn viên Công đoàn, chấp hành nghiêm quy định, quy trình công tác, năng động, sáng tạo, góp phần cho đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn.

Đại hội tiến hành cầu cử Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

100% đoàn viên Công đoàn hoàn thành nhiệm vụ, 80% đạt danh hiệu chiến sỹ tiên tiến và lao động tiên tiến; có 2 đoàn viên được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen và Công đoàn CAND tuyên dương đoàn viên Công đoàn tiêu biểu. 

Công đoàn Học viện ANND đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; nhiều tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn CAND và Công đoàn Tổng cục Chính trị CAND về công tác công đoàn.

Về phương hướng trong nhiệm kỳ với, Công đoàn Học viện ANND đề ra: Xây dựng Công đoàn trường tiếp tục là công đoàn cơ sở vững mạnh, góp phần xây dựng Công đoàn CAND ngày càng phát triển. Phấn đấu trong nhiệm kỳ Công đoàn Học viện được công nhận là công đoàn cơ sở xuất sắc, hằng năm được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng bằng khen...

Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Công đoàn Học viện ANND lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 7 đồng chí và bầu ra 10 đồng chí dự Đại hội Công đoàn Tổng cục Chính trị CAND.

Nhật Trường