Theo đó, số tiền mà ông Đinh La Thăng và 5 người khác phải bồi thường cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là trên 820 tỷ đồng. Số tiền án phí phải nộp là 1,433 tỷ đồng. Đến nay, đã thu hồi được 521 triệu đồng tiền án phí và 20 tỷ tiền bồi thường. 

Như vậy số tiền còn phải thi hành là 912 triệu đồng tiền án phí và trên 800 tỷ đồng. “Đây là vụ việc hiện nay đang gặp nhiều khó khăn trong thi quá trình hành án. Cơ quan điều tra đã kê biên 17.567 cổ phiếu. 

Hiện nay, cơ quan thi hành đáng đang tìm hướng xử lý các cổ phiếu và đang truy tìm các tài sản khác, cũng như xác minh các điều kiện thi hành án”- ông Lực cho biết.

Mai Hương