Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương; lãnh đạo 19 tỉnh, thành phố vùng Nam Bộ.

Theo Bộ NN&PTNT, thực hiện Luật HTX năm 2012, có 7/19 Tỉnh ủy, Thành ủy; 3/19 HĐND cấp tỉnh ban hành Nghị quyết triển khai Luật; 17/19 tỉnh ban hành đề án và kế hoạch phát triển kinh tế tập thể; 8/19 tỉnh, thành phố ban hành chính sách hỗ trợ HTX của địa phương. Còn lại các tỉnh đều ban hành văn bản hướng dẫn Luật HTX. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đinh Huệ, phát biểu tại Hội nghị. 

Các địa phương đã lồng ghép các chương trình hỗ trợ sản xuất nông nghiệp giúp các HTX nông nghiệp đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản. Vùng Nam Bộ có nhiều năng lực trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nhưng số lượng HTX chiếm tỷ lệ rất nhỏ (15,14%) so với tổng số HTX trong cả nước.  

Tuy nhiên, chất lượng hoạt động của các HTX được đánh giá tốt hơn các vùng khác (quy mô vốn bình quân cao hơn); tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả đạt 42% (cả nước 30%); kết nối HTX với doanh nghiệp đạt 87% (cả nước chỉ có 11,92%). Ngoài ra, số lượng Tổ hợp tác cao nhất cả nước với 22.000 Tổ hợp tác, chiếm 35% so với cả nước.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, tham quan một số sản phẩm nông nghiệp của các HTX trưng bày tại Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo sơ kết 5 năm việc thực hiện Luật HTX năm 2012 khẳng định, các tỉnh, thành Nam Bộ gặp nhiều thuận lợi trong phát triển HTX khi có dư địa nâng cấp 22.000 Tổ hợp tác thành HTX. Đặc biệt, chính quyền địa phương cần nghiên cứu tăng cường kết nối HTX với doanh nghiệp và phát triển các doanh nghiệp trong HTX nhằm tiếp cận tín dụng nhanh nhất theo quy định của Luật.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, giao Bộ NN&PTNT rà soát lại Thông tư hướng dẫn việc đánh giá hiệu quả hoạt động của HTX trên cả 2 mặt về thu nhập tài chính, lợi nhuận và mức độ gia tăng kinh tế hộ gia đình, là hiệu quả cuối cùng của HTX. 

Phối hợp với các Bộ, ban, ngành rà soát lại các thể chế, chính sách để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn bằng việc sửa đổi Nghị định 210/2014/NĐ-CP; sửa đổi Nghị định số 55 về tín dụng nông nghiệp nông thôn theo hướng bổ sung hộ kinh doanh cá thể và HTX vào đối tượng vay vốn ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; hợp pháp hóa tài sản trên đất của HTX hay hộ nông dân để sử dụng thế chấp vay vốn ngân hàng; hỗ trợ lãi suất sau đầu tư kết cấu hạ tầng. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị. 

“Chính phủ cũng sẽ ban hành một Nghị định về bảo hiểm nông nghiệp đối với cây trồng, vật nuôi; chính sách bảo hiểm xã hội cho cán bộ HTX; giải quyết nợ khê đọng của các HTX (khoảng 27 tỷ đồng trong toàn vùng Nam Bộ)” – Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết.

Văn Đức