Chủ trì cuộc họp Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN & PTNT và Ông Lê Văn Nghị, Phó chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cùng sự tham dự của các đại diện Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, cùng các sở, ban ngành của các tỉnh vùng ĐBSCL. 

Hội nghị đã báo cáo công tác triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Bộ NN & PTNT năm 2016. Sau đó giao các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 để thực hiện.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam – Bộ NN & PTNT ( Phải) và Phó Chủ tịch Lê Văn Nghị - Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì hội nghị.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam nhận định công tác nhân sự trong hợp tác xã, đặc biệt là cán bộ kế toán là rất cần thiết, vì không có họ thì việc triển khai quản trị mô hình hợp tác xã rất khó. Nếu thiếu người, có thể lấy nguồn nhân lực từ Tổ kinh tế kỹ thuật, các trường cao đẳng kỹ thuật của địa phương. 

Bên cạnh đó sẽ tổ chức đào tạo giám đốc trẻ cho các hợp tác xã. Mục tiêu là đào tạo từ 100-150 cán bộ, người lao động trẻ làm việc ở hợp tác xã kiến thức về quản lý, quản trị hợp tác xã tạo nguồn cán bộ kế cận cho các hợp tác xã sau này. Hỗ trợ thu hút lao động kỹ thuật về làm việc ở hợp tác xã.

Chương trình sẽ triển khai hỗ trợ tư vấn cho tất cả các hợp tác xã tham gia thí điểm (175 hợp tác xã bao gồm 155 hợp tác xã và 20 tổ hợp tác thành lập hợp tác xã mới). 

Hỗ trợ xây dựng các mô hình liên kết gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn có sự tham gia của các hợp tác xã thí điểm. 

Ngoài ra sẽ triển khai các hoạt động của Kế hoạch truyền thông năm 2017 ở cả cấp vùng (ĐBSCL) và cấp địa phương (các tỉnh, huyện, xã ĐBSCL). Tại hội nghị, các đại biểu rất tán thành chủ trương tích cực này.

Kết thúc hội nghị, các cơ quan chức năng dự kiến phân công các tỉnh chỉ đạo, theo dõi thực hiện như sau: Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo, theo dõi các tỉnh: Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Liên Minh hợp tác xã Việt Nam chỉ đạo, theo dõi các tỉnh: Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ.

Phạm Huy Hoàng