Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế Lê Thị Tuyết Mai, Đại sứ Canada tại Việt Nam Deborah Paul và Đại sứ EU tại Việt Nam Giorgio Aliberti đồng chủ chì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có hơn 100 quan chức, chuyên gia, học giả về quản lý biển đến từ hơn 20 thành viên ARF.

Hội thảo này là hoạt động tiếp nối Hội thảo ARF lần thứ nhất cùng tên tổ chức tại Nha Trang vào tháng 2-2019 và các Hội thảo ARF về Công ước Luật biển các năm 2011 và 2014.

Mục tiêu của Hội thảo là nhằm tạo ra diễn đàn để các chuyên gia, học giả và quan chức các thành viên ARF trao đổi về các phương thức áp dụng hiệu quả các văn kiện quốc tế về biển, đặc biệt là Công ước Luật biển, để giải quyết các thách thức trong quản lý biển hiện nay, góp phần nâng cao nhận thức về các thách thức an ninh biển đang nổi lên, chia sẻ nhận thức, kinh nghiệm và thực tiến tốt liên quan đến thực thi luật biển và nhằm xác định cơ hội, giải pháp thúc đẩy hợp tác về biển giữa các thành viên ARF.

Phát biểu khai mạc, Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế Lê Thị Tuyết Mai, Đại sứ Canada tại Việt Nam Deborah Paul và Đại sứ EU tại Việt Nam Giorgio Aliberti đã khẳng định vai trò quan trọng của Công ước Luật biển trong việc quản lý hoạt động của các quốc gia trên biển trong suốt 25 năm qua.

Công ước Luật biển không chỉ là công cụ pháp lý quan trọng điều chỉnh các vấn đề trên biển, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia, bao gồm cả quốc gia ven biển, quốc gia quần đảo, quốc gia tham gia vào hoạt động khai thác biển, mà còn là khuôn khổ quan trọng để các quốc gia giải quyết các tranh chấp và tăng cường hợp tác biển. Trên cơ sở Công ước Luật biển, một số sáng kiến hợp tác đã được đề xuất và thúc đẩy giữa các nước ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác đối thoại nhằm ứng phó với các thách thức an ninh trên biển.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. 

Chương trình Hội thảo gồm 4 phiên thảo luận, tập trung vào các chủ đề: Những thách thức an ninh truyền thống liên quan đến biển trong khu vực; Công ước Luật biển và các vấn đề nổi lên trong bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên biển; Biến đổi khí hậu và luật biển; và Hợp tác quốc tế và khu vực.

Bên cạnh các thách thức an ninh truyền thống như tranh chấp biển đảo, nguy cơ đụng độ giữa các lực lượng thực thi pháp luật tại các vùng chồng lấn, khủng bố, tội phạm cướp biển và cướp có vũ trang trên biển…ngày càng có nhiều thách thức đặt ra cho các nước trong quản lý biển, như biến đổi khí hậu, nước biển dâng, khai thác tài nguyên biển thiếu bền vững, ôn nhiễm môi trường…

Duy Tiến