Ngày 29-12, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017 và triển khai công tác năm 2018. Tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương. 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2017, toàn ngành Kiểm sát tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm theo yêu cầu của Quốc hội. Điển hình là tập trung thực hiện nhiều biện pháp nhằm tăng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hiện quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự và công tác điều tra tội phạm thuộc thẩm quyền. 

Tăng cường quan hệ phối hợp với các cơ quan tư pháp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng. VKSNDTC phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao tập trung chỉ đạo điều tra, truy tố và đưa ra xét xử nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn như vụ: Hà Văn Thắm, Phạm Công Danh, Giang Kim Đạt…Đẩy mạnh điều tra giai đoạn II một số vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng để sớm đưa ra xét xử trong thời gian tới.

Trong công tác chống oan, sai, Viện trưởng VKSNDTC đã ban hành Chỉ thị tăng cường trách nhiệm trong quản lý, giải quyết các vụ án tạm đình chỉ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những trường hợp oan sai, bỏ lọt tội phạm qua việc tạm đình chỉ án hình sự. Kết quả các trường hợp xảy ra oan sai giảm đáng kể. 

Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm cùng với các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả và thành tích xuất sắc mà ngành Kiểm sát đạt được trong năm 2017. 

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2018, đặc biệt là năm các cơ quan Tư pháp, trong đó có ngành KSND triển khai thi hành các đạo luật mới về Tư pháp, các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về cải cách Tư pháp, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, TTATXH, Chủ tịch nước đề nghị ngành Kiểm sát thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về cải cách tư pháp. Chủ động nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp các chủ trương, giải pháp về đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm tham nhũng, chức vụ, tội phạm kinh tế. Tập trung đổi mới gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, tăng cường pháp chế XHCN, bảo đảm công lý phải được thực thi, góp phần xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, văn minh.

Đề cao trách nhiệm, nâng cao thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp, thực thi đúng, đầy đủ, hiệu quả, nhiệm vụ quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là các loại tội phạm mới. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn, thu hồi tài sản của nhà nước bị chiếm đoạt.

Nâng cao chất lượng của kiểm sát viên tại phiên tòa, giải quyết các vụ án hành chính, hình sự, tăng cường năng lực, bảo đảm cơ quan điều tra của VKSNDTC thực sự hữu hiệu, ngăn chặn hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp và tội phạm tham nhũng, chức vụ trong hoạt động tư pháp. Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm soát hoạt động tư pháp, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, không để lọt tội phạm, không làm oan sai người vô tội.

Chủ tịch nước trò chuyện cùng các đại biểu.

Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa ngành KSND với Ban Nội chính Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ và các ban, bộ, ngành địa phương trong đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và trong công tác xây dựng thể chế. 

Tập trung nghiên cứu xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành BLHS năm 2015 sửa đổi, BLTTHS năm 2015. Tăng cường tập huấn, hướng dẫn thi hành luật, bảo đảm đội ngũ công chức, Kiểm sát viên thực áp dụng đúng quy định của pháp luật và của ngành trong thực thi nhiệm vụ công tố.

Tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh xây dựng và thực hiện đầy đủ các hiệp định về tương trợ tư pháp hình sự; nâng cao hiệu quả về hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy và tội phạm mua bán người…

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương và sự giúp đỡ, ủng hộ của nhân dân, ngành ngành KSND sẽ tiếp tục có những bước phát triển toàn diện và mạnh mẽ hơn trong năm 2018, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trần Hằng