Sáng nay, 8-9, tại Phủ Chủ tịch, Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân đã gặp mặt 100 đại biểu thanh niên Công an, Quân đội tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2012 – 2015. Dự buổi gặp mặt có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu dự buổi gặp mặt

Báo cáo với Chủ tịch nước Trần Đại Quang một số kết quả tiêu biểu của thanh niên Công an, Quân đội trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thời gian qua, Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho biết: Kể từ khi ký kết Chương trình phối hợp đến nay, thanh niên Công an và Quân đội đã có mối quan hệ phối hợp gắn bó chặt chẽ trong tất cả các hoạt động, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước động viên, căn dặn đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang

Với tinh thần chủ động, xung kích, sáng tạo và tự nguyện, các cuộc vận động và các phong trào thi đua đã được tổ chức đoàn các cấp trong hai lực lượng triển khai sâu rộng; nội dung và hình thức tổ chức thường xuyên được đổi mới, phong phú, đa dạng, phù hợp với nhu cầu, tâm lý của tuổi trẻ, phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của ĐVTN trong thực hiện nhiệm vụ. Từ phong trào đã xuất hiện hàng vạn tấm gương ĐVTN là biểu tượng sinh động cho bản lĩnh, trí tuệ, lòng dũng cảm và sự nỗ lực phấn đấu vươn lên tiến bộ, trưởng thành của thế hệ trẻ hôm nay.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu dự buổi gặp mặt

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ, tuổi trẻ Quân đội và Công an xin hứa với đồng chí Chủ tịch nước sẽ quyết tâm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào  Chương trình, kế hoạch hành động của tổ chức đoàn các cấp, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và phong trào hành động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ra sức thi đua, rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng đáng là bộ phận ư­u tú của tuổi trẻ Việt Nam; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Bác Hồ và các thế hệ cha anh đã tin tưởng và gửi gắm.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi gặp mặt

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc của tuổi trẻ Việt Nam nói chung, của ĐVTN Quân đội, Công an nói riêng đã đạt được trong thời gian qua; nhiệt liệt chúc mừng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc được tuyên dương, khen thưởng trong giai đoạn 2012 - 2015.

Chủ tịch nước khẳng định, những tấm gương ĐVTN Quân đội, Công an tiêu biểu được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên dương hằng năm cùng hàng vạn tấm gương ĐVTN Quân đội, Công an đã và đang nêu cao khí phách, phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần mưu trí, dũng cảm, không quản hy sinh, gian khổ trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội...; là minh chứng sống động về kết quả của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ĐVTN Quân đội, Công an.

Công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng đang đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi QĐND và CAND phải củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Chủ tịch nước yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong QĐND, CAND tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi đắp lý tưởng, ước mơ, hoài bão, niềm tin, khát vọng cao đẹp cho đoàn viên, thanh niên Quân đội, Công an. Tăng cường phát hiện, biểu dương, cổ vũ, nhân rộng các gương điển hình thanh niên tiên tiến, tạo khí thế thi đua sôi nổi, nhất là vào dịp Đại hội Đoàn các cấp trong Quân đội, Công an, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được tổ chức trong năm 2017.

Các đoàn viên thanh niên tiêu biểu dự buổi gặp mặt

Chủ tịch nước đề nghị các cấp bộ Đoàn trong Quân đội, Công an cần thắp sáng lên ngọn lửa tình nguyện trong mỗi đoàn viên, thanh niên, khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, từ đó lan tỏa, lôi cuốn các lực lượng khác cùng tham gia.

Nâng cao sức hấp dẫn của các hoạt động do Đoàn tổ chức, qua đó tạo môi trường giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng các điển hình thanh niên tiên tiến trên các lĩnh vực bảo đảm quốc phòng, an ninh. Thường xuyên tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua trong thanh niên Quân đội, Công an, phát huy mạnh mẽ trí tuệ, sức lực, tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khơi dậy tiềm năng to lớn của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

 “Bằng ý chí, tài năng và nghị lực sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, ĐVTN Quân đội và Công an sẽ tiếp tục lập được nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong thời đại Hồ Chí Minh quang vinh”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND hứa với Chủ tịch nước sẽ lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo của đồng chí để quán triệt thực hiện, chỉ đạo tuổi trẻ Quân đội, Công an phát huy truyền thống anh Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ CAND làm theo lời Bác, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các thanh niên xuất sắc tiêu biểu

“Mỗi đại biểu trẻ vinh dự và may mắn nhận được tình cảm đặc biệt của Chủ tịch nước hôm nay càng ý thức hơn trách nhiệm của mình trong công tác, chiến đấu, lao động, học tập và rèn luyện để thực sự là người tiên phong, gương mẫu cả về tư tưởng, sự hiểu biết và hành động thực tế; sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân”, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười khẳng định.

Quỳnh Vinh