Tại Hội nghị, Thủ tướng đánh giá cao kết quả thầm lặng, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống thống kê.Nhìn lại năm 2017, lần đầu tiên chúng ta có kịch bản tăng trưởng hàng quý. 

Kể về những thời điểm khó khăn trong năm qua, Thủ tướng cho biết, khi quý I/2017 tăng trưởng chỉ đạt thấp, 5,15%, nhiều người có khuyến nghị Thủ tướng nên điều chỉnh chỉ tiêu để không mang tiếng là không hoàn thành kế hoạch. Khi đó, cho rằng con số này như một “cái tát” đối với Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành, Thủ tướng đã yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cùng với Bộ trưởng Bộ KH&ĐT đưa ra các kịch bản tăng trưởng của quý II, III và IV, làm rõ các sản phẩm chủ lực, các lĩnh vực cần tăng trưởng để chỉ đạo. Từ đó, quy trách nhiệm cá nhân của các Bộ trưởng, trưởng các đơn vị, các địa phương về đóng góp cho tăng trưởng, bởi vì, mặc dù chúng ta không chạy theo số lượng, nhưng số lượng của tăng trưởng ảnh hưởng đến nhiều chỉ tiêu chất lượng khác như việc làm, thu ngân sách, giải quyết vấn đề lao động cũng như nhiều vấn đề khác.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ luôn tôn trọng tính trung thực, khách quan, chính xác, kịp thời của số liệu thống kê.

Thủ tướng khẳng định: Chính phủ luôn tôn trọng tính trung thực, khách quan của số liệu thống kê và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ và ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ làm công tác thống kê, bảo đảm tốt nguyên tắc cơ bản đầu tiên trong hoạt động thống kê Nhà nước: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời, thực hiện đúng Luật Thống kê. 

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng đã trao Huân chương Lao động các hạng cho các tập thể, cá nhân ngành thống kê.

Tổng cục Thống kê đã tiếp tục đổi mới phương pháp, cách thức tiếp cận, tính toán và công bố số liệu GDP cấp tỉnh, đáp ứng yêu cầu kịp thời, quản lý, chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành, đã loại bớt sự chồng lấn, góp phần giảm chênh lệch số liệu giữa địa phương và cả nước, khắc phục bệnh thành tích ở địa phương. 

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra một số mặt bất cập, hạn chế của công tác thống kê bởi “tổng kết không phải chỉ nói thành tích mà chủ yếu nói tồn tại để sửa”. Thu thập thông tin thống kê còn nhiều vấn đề cần chú ý hơn. Phương pháp, chế độ thống kê còn bỏ sót. Còn bỏ sót nhiều trong tính giá trị GDP, nhất là kinh tế không chính thức, cần khắc phục trong năm 2018.

Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu ngành thống kê nâng cao tính dự báo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê; đồng thời, cần phân tích rõ bối cảnh kinh tế quốc tế, các yếu tố của thị trường thế giới có thể ảnh hưởng tới Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu ngành thống kê cần tiếp tục hoàn thiện công tác cán bộ, áp dụng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu số liệu nhanh, chính xác cho điều hành kinh tế.

Toàn cảnh hội nghị

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho biết, nhiệm vụ trọng tâm Tổng cục Thống kê sẽ thực hiện trong năm 2018 là: bảo đảm tốt thông tin thống kê, chủ động nghiên cứu, đề xuất kịp thời các “kịch bản tăng trưởng” về tình hình kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp, các ngành; nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo về tình hình kinh tế vĩ mô; đồng thời, biên soạn Đề cương phân tích kinh tế - xã hội 3 năm giai đoạn 2016 – 2018.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng đã trao Huân chương Lao động các hạng cho các tập thể, cá nhân ngành thống kê.

Lưu Hiệp