Ngày 23-1-2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 101/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024. 

Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2020, ít nhất 75% dân số cư trú trên lãnh thổ Việt Nam được đăng ký và cấp Giấy khai sinh; tỷ lệ này đến năm 2024 là 85%. 

Đến năm 2022, số liệu thống kê hàng năm về tỷ lệ khai sinh (có phân loại theo tuổi của mẹ, giới tính của trẻ, khu vực địa lý, đơn vị hành chính) được lấy từ dữ liệu đăng ký hoặc các nguồn dữ liệu hành chính có giá trị khác. 

Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia được thành lập do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long làm Trưởng ban; hai Phó Trưởng ban gồm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Khánh Ngọc (Phó Trưởng ban thường trực) và Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cùng 6 ủy viên.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thành Long nhấn mạnh: Chương trình nhằm bảo đảm tất cả các sự kiện hộ tịch của công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú trên lãnh thổ Việt Nam, công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài được đăng ký kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng quy định của pháp luật. 

Mọi người dân đều được cấp giấy tờ hộ tịch tương ứng với sự kiện hộ tịch đã được đăng ký như: giấy khai sinh, trích lục khai tử, giấy chứng nhận kết hôn… Các chỉ tiêu cơ bản được công bố công khai, minh bạch, phù hợp với chỉ tiêu từng giai đoạn của Khung hành động khu vực về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2015 - 2024. 

Ngoài ra, Chương trình hướng tới thiết lập cơ chế phối hợp thống nhất giữa các ngành liên quan từ Trung ương đến địa phương để từng bước cải thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động đăng ký, thống kê hộ tịch. 

Các hoạt động chính được triển khai gồm: Xây dựng hệ thống thông tin hộ tịch điện tử, phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung trên toàn quốc (có kết nối lấy số định danh cá nhân); cài đặt, hỗ trợ tập huấn, đào tạo công chức sử dụng phần mềm; đầu tư kinh phí trang bị cơ sở vật chất đồng bộ để chuyển đổi dữ liệu lịch sử (số hóa sổ giấy) và đào tạo công chức làm công tác hộ tịch. 

Ông Nguyễn Công Khanh, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp cho biết: Toàn quốc hiện có 11.153 đơn vị hành chính cấp xã, trên 17.000 công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã; 704 đơn vị hành chính cấp huyện với trên 3.100 công chức Phòng Tư pháp. Tuy nhiên, mô hình tổ chức, quản lý công chức chưa hợp lý, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu, ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. 

Trong thời gian tới, cần nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức làm công tác đăng ký, thống kê hộ tịch, bảo đảm tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng bổ trợ; đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về quyền, trách nhiệm đăng ký hộ tịch.

Nguyễn Hương