Được biết, sự cố môi trường biển do Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa gây ra đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến 15 nghìn lao động trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, đồng thời làm khoảng 1.600 tàu thuyền để không bị hư hỏng.

Trong đợt tạm cấp lần này, thị xã Kỳ Anh nhận được 365 tỷ đồng để chi trả cho cho người dân trên địa bàn. Việc chi trả đang được các ngành, các cấp ở địa phương họp bàn nhiều lần với nhân dân để niêm yết công khai, minh bạch, chi trả đúng đối tượng.

Song nhiều cán bộ cấp cơ sở ở các địa phương đều cho rằng: Việc chi trả rất khó khăn trong việc xác định đúng đối tượng, ngành nghề, tàu thuyền… vì đối tượng bị ảnh hưởng nhiều, làm nhiều việc khác nhau liên quan đến nghề biển.

Sông Lam