Tại Hội nghị, đại diện các Cục Hải quan: Hải Phòng, TP.HCM, Hà Nội, Quảng Ninh, Bình Dương phát biểu tham luận làm rõ hơn kết quả thực hiện nhiệm vụ tại từng đơn vị. Đồng thời thảo luận giải pháp thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của ngành Hải quan như: Thu ngân sách Nhà nước; công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả…

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Hữu Linh

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, từ nay đến cuối năm, Tổng cục Hải quan tập trung thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ các đề án và chương trình công tác trọng tâm năm 2016; thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách với chỉ tiêu 270.000 tỷ đồng của cả năm 2016; tăng cường công tác kiểm soát hải quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại; tiếp tục cải cách hiện đại hóa hải quan, đơn giản hoá thủ tục hải quan tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động XNK và nâng cao hiệu quả quản lý hải quan; chú trọng, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng lực lượng. 

L.Hiệp