Trước thông tin trên Cục Hải quan Đồng Tháp khẳng định: Cục Hải quan Đồng Tháp không tổ chức bán thanh lý xe nhập lậu, trốn thuế như thông tin đã đưa. Tất cả tài sản, tang vật vi phạm do Cục Hải quan Đồng Tháp bắt giữ đều được tổ chức bán đấu giá thông qua Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Do vậy, Cục Hải quan Đồng Tháp đề nghị các tổ chức, cá nhân cần lưu ý tránh để các đối tượng lợi dụng để lừa đảo.

Các thông tin liên quan đến hoạt động của Cục Hải quan Đồng Tháp đều được đăng tải chính thức tại địa chỉ: http/haiquandongthap.gov.vn

Lưu Hiệp