Chỉ tính riêng trong tháng 5-2016, ước thu NSNN của toàn ngành Hải quan đạt 22.500 tỷ đồng, giảm 614 tỷ đồng so với tháng trước. 

Cụ thể, kim ngạch của một số mặt hàng có số thu lớn có xu hướng giảm so với tháng trước như: ôtô nguyên chiếc các loại (tăng 27,7% về lượng nhưng giảm 22,4% về trị giá), xăng dầu các loại (giảm 14,5% về lượng và giảm 6,9% về trị giá); phế liệu sắt thép (giảm 18,4% về lượng và giảm 8,3% về trị giá); phương tiện vận tải khác và phụ tùng (giảm 61,2%)… 

Để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN, Tổng cục Hải quan đã đưa ra các giải pháp cụ thể, trong đó sẽ tập trung kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn trọng điểm, đấu tranh chống thất thu qua số lượng, trị giá, mã số, C/O...

L.Hiệp