Cùng dự buổi tiếp xúc cử tri còn có các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bắc Ninh; Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh; Hà Sỹ Tiết, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh; Phạm Hồng Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh…

Tại Hội nghị, bà Trần Thị Hằng, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã báo cáo với cử tri huyện Thuận Thành kết quả Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XIV và thông báo kết quả trả lời của cơ quan có thẩm quyền đối với kiến nghị của cử tri phản ánh tại các cuộc tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV. 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Thuận Thành.

Sau hơn 1 tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIV đã hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng khác.

Chuẩn bị cho Kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức 15 cuộc tiếp xúc cử tri trong toàn tỉnh; phân loại, tổng hợp 11 kiến nghị gửi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại Kỳ họp; 40 kiến nghị gửi UBND tỉnh xem xét giải quyết. 

Đến nay, Đoàn đã nhận được đầy đủ ý kiến trả lời cử tri của các cơ quan chức năng trong tỉnh. Các ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Trung ương, Đoàn sẽ tiếp tục đôn đốc để trả lời cử tri.

Cử tri huyện Thuận Thành đánh giá cao kết quả của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIV; bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt và có trách nhiệm cao của Quốc hội, Chính phủ. 

Cử tri huyện Thuận Thành cũng kiến nghị tới Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan ở Trung ương và địa phương một số vấn đề mà người dân quan tâm như việc sửa đổi, bổ sung quy định về công tác giám sát đầu tư cộng đồng; đề xuất tăng kinh phí hoạt động của Ban công tác Mặt trận cơ sở; tiếp tục xây dựng chính sách cụ thể và có biện pháp mạnh mẽ hơn nữa về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn; có chính sách phụ cấp cho cấp uỷ tham gia Ban chấp hành chi bộ ở cơ sở; tăng mức kinh phí thù lao đối với cán bộ không chuyên trách và cán bộ thôn...

Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn ĐBQH Bắc Ninh với các cử tri.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo với các cử tri về hoạt động chung của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh trong thời gian qua như có ý kiến với Quốc hội, Chính phủ trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; xây dựng hệ thống luật pháp; tổ chức các hoạt động giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong thực hiện các nghị quyết của Quốc hội; nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và giải quyết những tâm tư, nguyện vọng đó... 

Hoạt động này được duy trì thường xuyên qua các hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau các Kỳ họp Quốc hội, các hoạt động tiếp dân, hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn của cử tri, đã đạt được những kết quả bước đầu, bảo vệ được quyền lợi, lợi ích của địa phương, tạo điều kiện để địa phương hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Bộ trưởng Tô Lâm cảm ơn sự quan tâm của cử tri huyện Thuận Thành đối với hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bày tỏ sự đồng tình với các kiến nghị, đề xuất của cử tri huyện Thuận Thành, khẳng định những kiến nghị, đề xuất trên là hợp lý và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tập hợp đầy đủ để báo cáo Quốc hội và gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Phương Thủy