Tham dự lễ ký kết có Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Dự Lễ ký kết còn có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Lâm Thị Phương Thanh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an...

Bộ trưởng Tô Lâm và đồng chí Võ Văn Thưởng ký kết Chương trình hợp tác.

Chương trình hợp tác giữa hai cơ quan nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp công tác giữa Bộ Công an và Ban Tuyên giáo Trung ương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác công an và công tác tuyên giáo trong giai đoạn cách mạng hiện nay; tạo sự chủ động trong phối hợp công tác và sự thống nhất cao trong chỉ đạo; triển khai các nội dung liên quan trực tiếp đến hai cơ quan và hệ thống ngành dọc của hai cơ quan.

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa hai cơ quan trong chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị; đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá; phòng chống những biểu hiện “tự suy diễn”; “tự chuyển hoá”... 

Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà lưu niệm Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng thời, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh; phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xây dựng hình tượng người chiến sĩ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ.  

Theo đó, Chương trình phối hợp công tác phải được cụ thể hoá bằng các hoạt động, việc làm thường xuyên và đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan; đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Định kỳ kiểm tra, tổng kết việc thực hiện Chường trình phối hợp, kịp thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Ban Tuyên giáo Trung ương luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác chỉ đạo, hướng dẫn trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng và công tác tuyên truyền về lực lượng vũ trang nhân dân nói chung và lực lượng CAND nói riêng, góp phần tích cực xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, làm nòng cốt trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn an trật tự, an toàn xã hội; 

Ban Tuyên giáo Trung ương thường xuyên chỉ đạo các công tác thông tin, tuyên truyền về lực lượng CAND và sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự; cổ vũ, động viên những điển hình tiên tiến, nhân tố mới; giới thiệu những mô hình hay, cách làm sáng tạo để nhân rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

"Đó là những hoạt động thiết thực, có hiệu quả nhằm động viên, cổ vũ lực lượng CAND vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.” Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tô Lâm trao kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc tặng đồng chí Võ Văn Thưởng.

Tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Chương trình hợp tác của 2 cơ quan ký kết đã xác định rõ nguyên tắc, nội dung, phương thức phối hợp và trách nhiệm của mỗi cơ quan để hỗ trợ, giúp nhau hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị ngay sau lễ ký kết, các vụ, đơn vị trong Ban Tuyên giáo Trung ương căn cứ vào chương trình phối hợp và theo chức năng, nhiệm vụ của mình khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp với các Tổng cục, cục, đơn vị của Bộ Công an với những nội dung, việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Công an trao kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” tặng các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” tặng các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

Bộ trưởng Tô Lâm tặng Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" cho các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương.
Đồng chí Võ Văn Thưởng trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo" tặng Bộ trưởng Tô Lâm.
Đồng chí Võ Văn Thưởng trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo" tặng các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an.

Đồng chí Võ Văn Thưởng trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo" 
tặng các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND.
Lưu Hiệp