Diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động, Hội nghị SOM 1 có ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác của APEC, góp phần tạo động lực cho sự  tăng trưởng và liên kết của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Trong 14 ngày SOM 1 diễn ra, các đại biểu sẽ tham dự 56 cuộc họp, hội thảo, đối thoại… của 38 ủy ban và nhóm công tác APEC trên nhiều lĩnh vực khác nhau như tự do hóa thương mại và đầu tư, thuận lợi hóa kinh doanh, ứng phó thiên tai, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục, tạo thuận lợi di chuyển cho doanh nhân, nghề cá, thương mại điện tử, dịch vụ…

Chủ tịch SOM APEC 2017, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ chủ trì cuộc họp Nhóm bạn của Chủ tịch về kết nối (01-03) và cuộc họp SOM 1 (02-03). Bên cạnh đó, 13 Bộ, cơ quan Việt Nam cũng sẽ trực tiếp chủ trị/đảm nhiệm vai trò Chủ tịch, Phó chủ tịch các ủy ban/nhóm công tác của APEC.

Xoay quanh chủ đề của Năm APEC 2017 là  “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung” và tập trung thảo luận để thông qua 3 nội dung chính.

Hầu hết các cuộc họp và thảo luận có liên quan sẽ được tổ chức tại các khách sạn lớn tại Nha Trang. Ngoài ra, ban tổ chức sẽ cung cấp xe buýt lưu động chạy dọc các trung tâm diễn ra sự kiện nhằm phục vụ cho đại biểu tham dự và các phóng viên tác nghiệp trong khuôn khổ Hội nghị.

Trong dịp này, tại Nha Trang cũng diễn ra Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc ngân hàng Trung ương APEC do Bộ Tài chính chủ trì trong 2 ngày 23 và 24-2.

Tại Hội nghị SOM 1, ba nội dung chính sẽ được các đại biểu thảo luận, thông qua gồm:
(1) Cụ thể hóa các nội hàm, đề xuất các sáng kiến triển khai 4 ưu tiên của Năm APEC 2017.
(2) Các ưu tiên của 4 ủy ban về thương mại và đầu tư (CTI), kinh tế (EC), hợp tác kinh tế và kỹ thuật (SCE), ngân sách và quản lý (BMC) cũng như các hợp tác khác của APEC.
(3) Định hướng các hoạt động trong năm APEC 2017.


An Nhiên - Linh Bùi