Sáng 9 - 12, Hội nghị không chính thức các quan chức cấp cao APEC 2017 đã được khai mạc trọng thể tại Hà Nội, mở đầu cho chuỗi các hoạt động của Năm APEC 2017 do Việt Nam đăng cai.

Hội nghị lần này sẽ tập trung trao đổi thông qua ba phiên thảo luận chính thức: Thực hiện các thỏa thuận đại được tại Lima (Peru); chủ đề và các ưu tiên của Năm APEC 2017 và kế hoạch triển khai Năm APEC 2017.

Hội nghị ISOM APEC 2017. Nguồn: qdnd.vn

Các đại biểu cho rằng, việc các nhà lãnh đạo APEC ra được Tuyên bố Lima về khu vực thương mại tự do Châu Á – Thái Bình Dương là một cam kết mạnh mẽ nhất đối với tiến trình tự do hóa thương mại, khẳng định vai trò của APEC trong sự phát triển chung của nền kinh tế toàn cầu.

Ngoài ra, Hội nghị cũng khẳng định lại nỗ lực chung của APEC trong việc thực hiện các Mục tiêu của Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững, tăng cường gắn kết nông thôn với thành thị, an ninh lương thực, hợp tác phát triển thị trường lương thực, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, ứng phó thiên tai, quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước...

Các đại biểu nhấn mạnh rằng APEC cần phải tiếp tục phát huy vai trò hợp tác và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, cơ chế hợp tác quốc tế và khu vực; tiếp tục thúc đẩy tự do hóa thương mại và đầu tư, tăng trưởng chất lượng và phát triển con người.

Các kiến nghị trong Hội nghị lần này là cơ sở để Hội nghị các quan chức cao cấp APEC lần thứ 1 (SOM 1) dự kiến diễn ra vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 - 2017 thông qua các ưu tiên của Năm APEC 2017.

Với vai trò là nước chủ nhà của năm APEC 2017, Việt Nam sẽ có các ưu tiên nhằm tiếp nối thực hiện các thỏa thuận đã được các nền kinh tế thành viên APEC đã nhất trí thông qua.

Huyền Chi - Linh Bùi