Trả lời thẩm vấn đầu tiên, bị cáo Phan Xuân Ít (SN 1954, cựu Trưởng phòng Quản lý đô thị, cựu Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng) khai, trong thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng, thành viên Hội đồng thẩm định giá đất, Hội đồng bán đấu giá nhà công sản, sau này giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, bị cáo trực tiếp tham mưu cho Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Minh Minh và Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến chỉ đạo và xử lý những vấn đề trong quản lý nhà nước có liên quan đến công tác quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, quản lý quy hoạch đất đai, theo dõi việc triển khai các dự án khai thác quỹ đất trên địa bàn thành phố; thu hồi đất, giao đất, sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất; theo dõi việc quản lý và bán nhà cho người đang thuê theo Nghị định số 61/NĐ-CP của Chính phủ. Ngoài ra, bị cáo còn tham mưu, đề xuất việc miễn giảm tiền sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất. 

Bị cáo Trần Phi.

Theo lời khai của bị cáo Ít, quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị cáo biết Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) kinh doanh bất động sản trên địa bàn TP Đà Nẵng và có mối quan hệ với lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, trong đó có Chủ tịch Trần Văn Minh. Từ đó, Vũ lợi dụng chính sách của Nhà nước để được mua chỉ định các nhà, đất công sản trái quy định của pháp luật.

“Trong thời gian liên tục từ 2006 đến 2013, bị cáo trực tiếp tham mưu, đề xuất, soạn thảo các công văn, quyết định có nội dung trái pháp luật về quản lý công sản và pháp luật về đất đai để Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến và Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1958, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) cho phép bán 20 nhà, đất công sản, trong đó có 15 nhà, đất công sản liên quan đến Vũ”, bị cáo Ít khai.

 Với hành vi này, cáo trạng xác định, bị cáo Ít đồng phạm với các bị cáo khác gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tại 20 nhà đất công sản vào thời điểm Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát hiện khởi tố điều tra là hơn 2.237 tỷ đồng. 

Bị cáo Huỳnh Tấn Lộc

Cũng theo lời khai của bị cáo Ít, ngoài ra tại 4 dự án bất động sản khác, bị cáo đã thực hiện hành vi giúp sức cho Chủ tịch Trần Văn Minh trong việc giao quyền sử dụng đất cho Phan Văn Anh Vũ trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tại thời điểm Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát hiện khởi tố điều tra là hơn 6.324 tỷ đồng. Bị cáo Ít bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí (Điều 219 BLHS năm 2015) và tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai (Điều 229 BLHS năm 2015). 

Cáo trạng xác định, bị cáo Ít phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường cho Nhà nước về hậu quả thiệt hại gây ra. Trả lời HĐXX, bị cáo Ít cho rằng, bị cáo thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thời điểm đó (bị cáo Trần Văn Minh). Bị cáo nghĩ, Chủ tịch thành phố chỉ đạo thực hiện thì phải chỉ đạo đúng. Từ đó bị cáo đã làm các văn bản, tờ trình tham mưu cho Chủ tịch thành phố ra văn bản chỉ đạo. Bị cáo Ít thừa nhận hành vi sai phạm như cáo trạng đã xác định.

 Bị cáo Nguyễn Công Lang (SN 1954, cựu Giám đốc Công ty Quản lý nhà TP Đà Nẵng) khai, công ty của bị cáo có trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý các nhà thuộc sở hữu Nhà nước; lập hợp đồng cho thuê nhà và thu tiền cho thuê đối với các tổ chức, cá nhân; Lập thủ tục bán nhà thuộc sử hữu Nhà nước theo quy định. 

Trong thời gian từ năm 2004 đến 2013, với chức vụ là Giám đốc Công ty Quản lý nhà, thành viên Hội đồng bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước thành phố Đà Nẵng, bị cáo đã có hành vi làm trái các quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, Quyết định số 216/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về Quy chế bán đấu giá tài sản. Bị cáo Lang trực tiếp tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh và Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến cho phép chuyển nhượng 21 nhà, đất công sản, trong đó có 15 nhà, đất công sản liên quan đến Phan Văn Anh Vũ.

Bị cáo Nguyễn Công Lang

Với hành vi này, bị cáo Lang bị cáo buộc giữ vai trò đồng phạm tại 21 nhà, đất công sản nêu trên gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tại thời điểm Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát hiện khởi tố điều tra là hơn 2.253 tỷ đồng. Hành vi của bị cáo Lang phạm vào tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị cáo Huỳnh Tấn Lộc (SN 1952, cựu Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ phẩm TP Đà Nẵng) khai, bị cáo được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh và Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến phê duyệt chủ trương cho mua chỉ định các nhà, đất công sản do công ty của bị cáo thuê làm trụ sở làm việc. Bị cáo cùng một số bị cáo khác trong vụ án này bàn bạc, thỏa thuận với Phan Văn Anh Vũ để đứng tên xin mua chỉ định nhà, đất công sản, xin giảm giá, giảm hệ số sinh lợi, giảm 10% tiền sử dụng đất. 

Trước khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các nhà, đất công sản, bị cáo đã ký văn bản đề nghị UBND TP Đà Nẵng thay đổi tên người nhận quyền sử dụng đất để giúp Vũ đứng tên sở hữu trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, đất ở nhà, đất công sản số 37 Pasteur không qua đấu giá, tạo điều kiện cho Vũ trục lợi gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tại thời điểm Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát hiện khởi tố điều tra là hơn 112 tỷ đồng.

Trả lời HĐXX, bị cáo Lộc thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Hành vi của bị cáo Lộc đã phạm vào tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Trả lời thẩm vấn HĐXX, các bị cáo: Trần Phi (SN 1955, cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu TP Đà Nẵng), Phan Ngọc Thạch (SN 1961, cựu Giám đốc Công ty cổ phần du lịch TP Đà Nẵng), Lê Anh Tuấn (SN 1959, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Cung ứng tàu biển TP Đà Nẵng) đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã xác định.

 Hành vi của nhóm bị cáo này cũng giống như hành vi mà bị cáo Huỳnh Tấn Lộc đã thực hiện. Trong đó, bị cáo Trần Phi giúp sức cho Phan Văn Anh Vũ được mua 2 nhà, đất là 34 Hoàng Văn Thụ và 106 Trần Phú, gây thiệt hại cho Nhà nước tại thời điểm Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát hiện khởi tố điều tra là hơn 141 tỷ đồng. 

Bị cáo Phan Ngọc Thạch giúp sức cho Phan Văn Anh Vũ được mua nhà, đất số 100 Bạch Đằng, gây thiệt hại cho Nhà nước tại thời điểm Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát hiện khởi tố điều tra là gần: 25 tỷ đồng. Bị cáo Lê Anh Tuấn giúp sức cho Phan Văn Anh Vũ được mua nhà, đất số 20 Bạch Đằng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tại thời điểm Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát hiện khởi tố điều tra là hơn 264 tỷ đồng.

 Hành vi của các bị cáo này phạm vào tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí với vai trò đồng phạm giúp sức cho Trần Văn Minh và Phan Văn Anh Vũ.

Nguyễn Hưng