Ngày 21/7, Bộ GD&ĐT đã có Công văn số 3628 để chỉ đạo các Sở không triển khai thực hiện văn bản này. Tuy nhiên, đến nay các đối tượng này vẫn tiếp tục gửi văn bản điện tử trên đề nghị các Sở cung cấp số liệu thống kê danh sách cán bộ quản lý các trường: Trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, mầm non. Bộ GD&ĐT đề nghị, Sở GD&ĐT phổ biến đến các đơn vị trực thuộc thông tin về văn bản giả mạo này và có các biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn.
H.T.