Sau khi nhận thấy Duyên có những bất minh về tài chính, tháng 7/2015, lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Thái Bình đã yêu cầu Ban Thanh tra nhân dân của trường, tổ chức kiểm tra hồ sơ kế toán năm học 2014-2015 và phát hiện Duyên dùng nhiều thủ đoạn gian dối để ăn chặn chế độ thai sản và trợ cấp của giáo viên trong trường. 

Cụ thể, trong năm học 2014-2015, có 10 giáo viên của trường nghỉ chế độ thai sản. Thế nhưng, Duyên vẫn đưa 10 giáo viên này vào danh sách lương như những giáo viên không nghỉ thai sản để quyết toán đủ 100% lương và các khoản trợ cấp, phụ cấp rồi chiếm đoạt số tiền chênh lệch gần 200 triệu đồng. 

Duyên còn lập danh sách giáo viên, cán bộ nhân viên được hưởng chế độ ưu đãi ở vùng kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và được duyệt chi trả, sau đó không chuyển cho 13 giáo viên, chiếm đoạt 20 triệu đồng. Duyên còn giả chữ ký của 2 hiệu trưởng nhà trường qua các thời kỳ để duyệt chi các chứng từ mua sắm vật tư, trang thiết bị để chiếm đoạt tiền của Nhà nước…

Thân Lai