Qua khám xét trên người hai đối tượng, Công an thu giữ số tiền 10 triệu đồng và một giấy hẹn trả nợ của ông T. với số tiền vay nợ 300 triệu đồng.

 Tại cơ quan Công an, chúng bước đầu khai nhận, đã cho ông T. vay 300 triệu đồng, định kỳ cứ 10 ngày đóng lãi một lần với lãi suất 13%. Với cách tính lãi này, ông T. phải đóng lãi 39 triệu đồng cho số tiền vay 300 triệu đồng trong 10 ngày. 

Đến nay, ông T. đã đóng lãi tổng cộng 418 triệu đồng, nhưng nợ gốc 300 triệu đồng vẫn còn nguyên.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an

D.Anh-C.B