UBND tỉnh Kiên Giang vừa có công văn về việc ứng vốn đầu tư cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Sơn Hải (Kiên Lương). 

    Theo đó, UBND tỉnh ứng 20 tỷ đồng vốn không lãi cho Tổng Công ty Điện lực miền Nam để đầu tư công trình cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Sơn Hải. 

    Thời gian triển khai thực hiện công trình trong năm 2016. Tổng Công ty Điện lực miền Nam cam kết hoàn trả đủ số vốn (không tính lãi) cho UBND tỉnh thời hạn 5 năm, mỗi năm trả 20% trên tổng số vốn đã ứng; bắt đầu hoàn trả từ khi xây dựng hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng. 

    Tổng Công ty Điện lực miền Nam chịu trách nhiệm triển khai việc đầu tư xây dựng công trình theo đúng pháp luật, đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ.

    Dự án bao gồm tuyến cấp điện cho các xã: Sơn Hải (Kiên Lương), Tiên Hải (TX Hà Tiên), Hòn Thơm (Phú Quốc), Nam Du, An Sơn (Kiên Hải), với tổng mức đầu tư trên 1.433 tỷ đồng (vốn ngân sách Trung ương 85%, vốn ngành Điện 15%).

    Nghi Xuân