Phong cảnh đảo Cù lao Chàm.

Sau khi dự án được bố trí vốn trung hạn 2016-2020 theo quy định, Thủ tướng Chính phủ đồng ý Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được ứng vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và sẽ được hoàn vốn sau theo quy định.

V.H.