Dự kiến, việc thi công kéo cáp ngầm được thực hiện trong khoảng tháng 3 và 4/2016, vì đây là thời điểm khu vực thi công có điều kiện thời tiết tốt và thuận lợi, an toàn cho việc thi công hạng mục quan trọng nhất của dự án.

Về việc kéo điện lưới ra Cù lao Chàm, Bộ Công thương đã có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh cho toàn bộ dự án; chia thành 22 gói thầu, gồm 1 gói EPC cho phần cáp ngầm xuyên biển, 3 gói xây lắp cho phần lưới điện trên cạn và nhà điều hành trên đảo, 2 gói thầu cung cấp vật tư thiết bị, 1 gói thí nghiệm và 15 gói thầu cho phần tư vấn cùng một số hạng mục khác.

Ngọc Thi