Theo báo cáo của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 4 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam), quy mô cấp điện từ hệ thống điện quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm gồm: 9,5 km đường dây trên không đi trên đất liền, 26 km đường dây cáp ngầm qua biển và 2,5 km đường dây trên không đi trên đất liền huyện đảo. Với phương án cấp điện bằng điện áp 22 KV có tổng mức đầu tư dự kiến trên 800 tỷ đồng. Chính phủ yêu cầu đến cuối năm 2014, phải hoàn thành dự án cấp điện lưới quốc gia cho đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm dưới biển.

Qua khảo sát sơ bộ của ngành điện, dự kiến điểm đấu nối đường dây tại trạm biến áp 110 KV Dung Quất và điểm cuối trên đảo Lý Sơn đặt tại thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn. Đây là đoạn tuyến cáp ngầm được chọn tại vị trí thuận lợi, đáp ứng đủ các điều kiện và có khoảng cách ngắn từ bờ ra đảo Lý Sơn.

Huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) được phê duyệt nằm trong quy hoạch mở rộng Khu Kinh tế Dung Quất và được xác định là một trong 6 đảo của cả nước xây dựng mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng. Tuy nhiên, hiện nay Lý Sơn chưa có điện lưới quốc gia, nguồn điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất từ máy phát điện Diesel, công suất 3.130 KW phục vụ 2 xã An Vĩnh, An Hải, nhưng chỉ phát 50% số ngày trong tháng và chỉ phục vụ 5 giờ/đêm

T.Tùng