Theo đó, hai sự kiện trên sẽ diễn ra ngày 14-10, với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và các bộ, ngành cùng khoảng 500 đại biểu.  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết nói trên. 

Theo Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Võ Thành Thống, trong 15 năm qua, khu vực hợp tác xã hoạt động khá ổn định. Số lượng hợp tác xã tăng theo từng năm, phát triển khá đồng đều, chất lượng hoạt động được nâng lên. Nhiều loại hình hợp tác xã mới được thành lập, thuộc lĩnh vực như:  môi trường, trường học, y tế…Trình độ cán bộ quản lý hợp tác xã được nâng lên một bước. Một số hợp tác xã  nhạy bén với cơ chế thị trường, mạnh dạn áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. 

Cục Phát triển Hợp tác xã, Bộ KH&ĐT cho biết, từ khi Luật hợp tác xã  năm 2012 được ban hành, số lượng các hợp tác xã hoạt động hiệu quả tăng lên rõ rệt, chiếm khoảng 57% trong tổng số hợp tác xã (đối với các hợp tác xã nông nghiệp); khoảng từ 50%- 83% (đối với các hợp tác xã  phi nông nghiệp).

 Doanh thu bình quân của một hợp tác xã  năm 2018 đạt 4.477 triệu đồng/hợp tác xã, tăng 3.622 triệu đồng (gấp khoảng 5,2 lần) so với năm 2003; trong đó doanh thu bình quân của hợp tác xã với thành viên cũng tăng từ 698 triệu đồng/năm năm 2003 lên 3.280 triệu đồng/năm năm 2018, tăng 2.582 triệu đồng (gấp khoảng 4,7 lần) so với năm 2003; chiếm khoảng 73% trong doanh thu bình quân của 1 hợp tác xã. 

Tuy nhiên, trong thời gian qua, các hợp tác xã  phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Nhiều hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã  vẫn ở trong tình trạng khó khăn, năng lực nội tại của các hợp tác xã  còn yếu, cơ sở vật chất nghèo nàn, trình độ công nghệ lạc hậu; năng lực, trình độ cán bộ quản lý trong khu vực hợp tác xã  còn hạn chế, khó đáp ứng được nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong điều kiện kinh tế thị trường...

Hiện, số hợp tác xã hoạt động hiệu quả chiếm khoảng 57% trong tổng số hợp tác xã (đối với các hợp tác xã nông nghiệp)

Nhằm đánh giá kết quả triển khai và tình hình phát triển kinh tế tập thể sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (sau đây gọi là Nghị quyết); chỉ rõ kết quả đạt được và nội dung còn hạn chế, rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nội dung, biện pháp cụ thể trong những năm tiếp theo.

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Cục trưởng Cục Phát triển Hợp tác xã, Bộ KH&ĐT cho biết, Bộ KH&ĐT sẽ phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã và Hội nghị Tổng kết toàn quốc Nghị quyết số 13-NQ/TW. Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã với chủ đề “Cơ chế chính sách thúc đẩy và khơi thông tiềm năng phát kinh tế tập thể, hợp tác xã” được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, thành viên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phản ánh tiếng nói, nguyện vọng, thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh, những khó khăn vướng mắc, những kinh nghiệm phát triển mô hình, cũng như đề xuất về chính sách với các cơ quan quản lý Nhà nước.


Lưu Hiệp