Theo đó, các tác phẩm dự thi nêu bật những kết quả, thành tích đạt được trong công tác tài chính, ngân sách, khẳng định vai trò của ngành Tài chính đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đồng thời đề xuất những giải pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia vững mạnh; Công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu quả trong huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực tài chính quốc gia.

Theo đó, tác phẩm dự thi là bài viết hoặc chùm bài viết ( tối đa không quá 5 kỳ) của một hoặc nhóm tác giả thuộc các thể loại báo chí: Bài phản án, nghiên cứu, trao đổi, phóng sự; điều tra, bút ký, ghi chép. Đặc biệt, BTC không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi của các tác giả và các cơ quan báo, tạp chí. Tác phẩm dự thi đã được đăng tải trên các báo, tạp chí in, báo, tạp chí điện tử từ 1-1-2016 đến ngày 28-2-2018.

BTC nhận bài dự thi từ ngày phát động đến hết ngày 31-3-2018, tính theo dấu bưu điện. Bài dự thi xin gửi về: Thời báo Tài chính Việt Nam: số 34, Tuệ Tĩnh, Hai Bà Trưng, Hà Nội (Bà Trần Thị Kim Thanh, thư ký toà soạn: 0904014345;

kimthanhtbtc@gmail.com); Báo Hải quan: Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội (Bùi Thị Kim Oanh: 0912052802/kimoanhbhq@gmail.com).

Lưu Hiệp