Sự kiện nhằm tăng cường công tác phối hợp và thực thi giữa các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về công tác chống hàng giả trên môi trường internet.  Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp sở hữu các website TMĐT và các nhãn hàng/hãng trong việc bảo vệ người tiêu dùng; cam kết bán hàng hàng hóa đảm bảo chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và không tiếp tay cho các đối tượng lợi dụng TMĐT để kinh doanh hàng giả, hàng nhái. 

Theo đó, Hệ thống bao gồm 3 phân hệ chính là: Hệ thống Quản lý và giám sát hoạt động Thương mại điện tử tại địa chỉ Online.gov.vn - Dịch vụ công mức độ 4 được nâng cấp, hoàn thiện thay thế cho Cổng online.gov.vn (triển khai từ năm 2013). 

Tiếp theo là Hệ thống thông tin, cảnh báo, hỏi đáp trực tuyến và giải quyết phản ánh, tranh chấp trực tuyến trong thương mại điện tử tại địa chỉ: chonghanggia.online.gov.vn và Hệ thống báo cáo trực tuyến về tình hình hoạt động Thương mại điện tử của các doanh nghiệp tại địa chỉ baocao.online.gov.vn.

Lưu Hiệp