Theo Bộ Công Thương: Trong số 12 Dự án/nhà máy trên, tới thời điểm hiện nay, có 6 nhà máy đang được vận hành sản xuất, kinh doanh nhưng bị thua lỗ (gồm 4 nhà máy sản xuất phân bón; Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất và Nhà máy thép Việt Trung); 3 Dự án đang bị dừng thi công do chi phí tăng cao và thiếu vốn (Dự án sản xuất nhiên liệu sinh học Phú Thọ; Dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy gang thép Thái Nguyên; Dự án nhà máy bột giấy Phương Nam); 3 nhà máy đang bị dừng sản xuất do giá thành cao, thua lỗ lớn (Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Dung Quất; Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Bình Phước; Nhà máy sản xuất sơ sợi Đình Vũ - PVTex).

Tổng mức đầu tư ban đầu của 12 Dự án trên là gần 43,7 nghìn tỷ đồng, sau đó được phê duyệt điều chỉnh tăng lên hơn 63,6 nghìn tỷ đồng (tăng 45,65%), trong đó vốn vay là gần 47,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 74,6%. 

Các ngân hàng trong nước “chôn” gần 42.000 tỷ đồng trong các dự án này, ngoài ra, còn hơn 6,6 nghìn tỷ vay bảo lãnh Chính phủ. Tổng số lỗ luỹ kế của 10 nhà máy đang sản xuất hoặc đã dừng sản xuất tới thời điểm cuối 2016 là hơn 16,12 nghìn tỷ đồng, trên tổng số vốn chủ sở hữu của các nhà máy này còn lại chỉ gần 4.000 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả của 12 dự án hơn 55 nghìn tỷ đồng trên tổng tài sản gần 58 nghìn tỷ đồng, tức là chiếm đến 95%.

Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất sẽ được cho phá sản

Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương cho biết: Trong năm 2017 các Chủ đầu tư Dự án phải tập trung kiên quyết, giải quyết dứt điểm các tồn đọng, vướng mắc tại các Dự án, đặc biệt là vướng mắc với các nhà thầu tại các hợp đồng EPC của dự án. 

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Công an phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc để xảy ra tình trạng thua lỗ, kém hiệu quả tại các Dự án.

Cụ thể, đối với 4 Dự án đầu tư sản xuất phân bón, Bộ Công Thương tiếp tục tập trung thực hiện xử lý các khó khăn, vướng mắc theo các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo của Chính phủ, đặc biệt là các giải pháp liên quan tới quản trị doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; Sau khi đã hoạt động có hiệu quả sẽ thực hiện cổ phẩn hóa, thoái vốn nhà nước khỏi doanh nghiệp (dự kiến sau năm 2018). Riêng dự án Đạm Ninh Bình phải tiến hành xử lý dứt điểm tranh chấp vướng mắc đối với hợp đồng EPC.

Đối với cả 3 Dự án Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học, Bộ Công Thương đều đề xuất thoái vốn. Phương án thoái vốn cũng được lựa chọn cho Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Nhà máy gang thép Thái Nguyên. 

Đối với Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Quý Xa và nhà máy gang thép Lào Cai, phương án xử lý là tập trung xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để tiếp tục triển khai, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của dự án. 

Dự án Nhà máy đầu tư sản xuất sơ xợi polyester Đình Vũ được đề xuất khởi động lại sản xuất, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn theo phương thức Hợp tác với đối tác nước ngoài để sản xuất kinh doanh xơ PSF trong 2 năm và sau đó thoái vốn; hoặc PVTex chuyển nhượng Công ty.

Công ty TNHH một thành viên công nghiệp tàu thủy Dung Quất được lựa chọn cho phá sản. Dự án đầu tư sản xuất bột giấy Phương Nam sẽ được bán đấu giá toàn bộ tài sản cố định và hàng hóa tồn kho. 


Vũ Hân