Việc thực hiện thanh toán điện tử đã giúp doanh nghiệp thanh toán tiền thuế mọi lúc, mọi nơi và đặc biệt giảm thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế.

Việc nộp thuế theo tính toán trước đây mất trung bình 1-2 ngày, hay cá biệt có thể lên tới 5 ngày, thì hiện tại còn khoảng 3 phút.

Được biết, hiện tại, 100% các cục hải quan và chi cục hải quan đã thực hiện chấp nhận thanh toán điện tử.

Đây là kết quả sau quá trình thực hiện từ năm 2012 nhằm kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan hải quan và các ngân hàng thương mại để thực hiện việc thanh toán điện tử.

Trước đó, theo thống kê của Bộ Tài chính, tổng thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 9 tháng đạt trên 187.000 tỷ đồng, bằng 72,1% dự toán. Trong năm nay, ngành hải quan cho biết sẽ phấn đấu đạt số thu toàn ngành khoảng 265.000 tỷ đồng.

Hải Châu